Geijerskolan Musikerlinjen

Instrumentallinje

Ge dig tid att fokusera på ditt instrument! Instrumentallinjen är till för dig som satsar på en solistisk karriär och dig som vill spela med andra – oavsett genre.

Deltagare
12
Kurslängd
1 eller 2 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

Instrumentallinjen är lämplig för dig som vill satsa på en musikalisk yrkesutbildning, men passar också för dig som under ett eller två år vill ägna dig åt musik på heltid och få spela och utveckla dina kunskaper på ditt/dina instrument.

Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument och biinstrument och deltar i ensemblespel, musikteori och ensembleledning. Du deltar i gemensamma lektioner där man spelar upp för varandra och tar upp generella frågor om instrumentet och musiken.

Deltagarna bildar, tillsammans med deltagare från sång-, piano- och kompositionslinjerna, olika typer av ensembler, t.ex. duo, trio, jazzensemble, popgrupp, folkmusikgrupp eller vokal-/instrumentalensemble. Deltagarna har tillgång till många övningsrum med piano och förfogar även över en övningslokal med utrustning för elförstärkt ensemblespel. Ensemblegrupperna sätts samman utifrån de som för tillfället går utbildningarna. Möjligheterna till ensemblespel varierar därför beroende på vilka studerande som går på skolan och vilken inriktning de har.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på instrumentallinjen läser gehörslära, satslära, musikhistoria (klassisk, rock eller jazz), ensembleledning, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, improvisation, kompositionsseminarium (klassiskt eller afro), inspelningsteknik, språk, måleri och fysisk träning.

På Geijerskolan har du många möjligheter att spela och uppträda, både som solist och i ensemble. Förutom att spela på gemensam lektion/masterclass medverkar du vid lunchmusik, på musikcaféer samt konserter på och utanför skolan.

Målsättning för instrumentallinjen på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren

  • ha utvecklat sin spelteknik och gestaltningsförmåga på sitt instrument
  • ha fått en breddad repertoar
  • ha utvecklat sin förmåga i ensemblespel
  • ha framträtt som solist och i ensemble
  • vara väl förberedd inför antagningsprov till musikhögskolor.

Kontaktperson

Kursföreståndare för Musiker-/Instrumentallinjen. Lärare i gehör, satslära, brukspiano och musikhistoria.
E-post
Niklas Lindström
Kursföreståndare för Musiker-/Instrumentallinjen. Lärare i gehör, satslära, brukspiano och musikhistoria.
E-post

Niklas undervisar i musikteoretiska ämnen, brukspiano och musikhistoria.
Han är utbildad lärare i musikteori på Musikhögskolan i Örebro, och jobbar även som församlingsmusiker i Näsby Fellingsbro pastorat.

Kursfakta

Antagningsvillkor: 
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.

Materialavgift: 
1000 kr/termin

Studiemedel: 
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Antagningsprov instrumentallinje

Förkunskaper 
För att bli antagen till instrumentallinjen skall du ha

  • grundläggande behörighet
  • tillräckliga förkunskaper på ditt instrument för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningsprovet genomförs inte på plats på Geijerskolan utan genom att de sökande spelar in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer laddas sedan upp på skolans webbtjänst och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar får instruktioner om hur filmerna (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas upp.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument 
Du skall spela minst två musikstycken som du själv valt och förberett. Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära) 
I antagningsprovet ingår även ett prov i musikteori. Detta prov är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori och har ingen betydelse för antagningen till skolan.

  • Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
  • I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
  • Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och i musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år.  Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.