Utvald bild

Exempel på prov i gehör och i musiklära

Gehör

Uppgift 1: Rytmminne

Du får höra tre rytmexempel. Efter varje exempel spelas sedan tre alternativ (a, b och c). Ringa in det alternativ som du anser stämmer överens med originalrytmen.
Varje exempel spelas endast en gång. Mellan alternativen är det en takts paus.
1)      a       b       c
2)      a       b       c
3)      a       b       c

 

Uppgift 2: Rytmläsning

Välj bland rytmalternativen nedan och fyll i de tomma taktdelarna i det spelade exemplet!
Exemplet spelas tre gånger.
Rytmalternativ:

Fyll i det som saknas:

 

Uppgift 3: Rytmdiktat

Du får höra två melodiexempel. Notera rytmen och sätt ut taktstreck! Meloditonerna är givna.
Varje exempel spelas tre gånger.
Exempel 1:

Exempel 2:

 

Uppgift 4: Melodiminne

Du får höra tre melodiexempel. Efter varje exempel spelas sedan tre alternativ (a, b och c). Ringa in det som du anser stämmer överens med originalmelodin!
Varje exempel spelas endast en gång. Mellan alternativen är det en takts paus.
1.         a          b          c
2.         a          b          c
3.         a          b          c

 

Uppgift 5: Melodidiktat

Du får höra två melodiexempel. Fyll i det som fattas av melodiernas toner! Rytmen är given.
Varje exempel spelas tre gånger.

 

Uppgift 6: Ackordidentifikation

Identifiera vilken ackordtyp som spelas. Välj bland ackordtyperna i listan och skriv motsvarande siffra på de tomma raderna! Varje ackord spelas två gånger. Alla ackord är noterade i C, men i exemplen förekommer även andra grundtoner.

Ackordtyper:

  • C
  • Cm
  • Cmaj7
  • Cm7
  • C7
  • Co
  • Csus4
  • Cadd9
  • C9
  • Cm6

Ackord: a)……….     b)……….     c)……….     d)……….     e)……….     f)……….

 

Uppgift 7: Ackorddiktat

Du får höra två musikexempel. Fyll i de utelämnade ackorden i de tomma rutorna!
Varje exempel spelas flera gånger.
Exempel (melodins upptakt är given):

Musiklära

1) Ange tonernas namn och oktavlägen (t.ex. c2, f3, D)

 

2)

 

3) Ange intervallens namn och storlek (t.ex. R5, L3, Ö4)

 

4) Sätt ut fasta förtecken för följande tonarter:

 

5) Notera följande ackord: