Geijerskolan Kyrkomusiker (distans)

Kyrkomusikerutbildning deltid

Geijerskolan erbjuder kyrkomusikerutbildning på deltid med individuell uppläggning. Du som t.ex. har en utbildning från musikhögskola kan normalt läsa in kyrkomusikerutbildningen på halvtid under tre terminer. För dig som inte har någon musikutbildning tidigare kan vi erbjuda olika former av deltidsstudier, utbildningslängden beror då på hur stor del av kursen du läser per år.

Deltagare
20
Kurslängd
beroende på förkunskaper
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

Geijerskolan erbjuder kyrkomusikerutbildning på deltid med individuell uppläggning. Du som t.ex. har en utbildning från musikhögskola kan normalt läsa in kyrkomusikerutbildningen på halvtid under tre terminer. För dig som inte har någon musikutbildning tidigare kan vi erbjuda olika former av deltidsstudier, utbildningslängden beror då på hur stor del av kursen du läser per år.

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på halvtid under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare var ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen, ingår inte i den nya utbildningen.

Om du har examen från musikhögskola

Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna jämförbara kurser från denna när du tar kyrkomusikerexamen (eventuellt måste vissa av musikhögskolans kurser kompletteras). Övriga kurser som ingår kyrkomusikerutbildningen kan man normalt läsa in genom halvtidsstudier under två eller tre terminer om man har tillräckliga förkunskaper. För att få ut kyrkomusikerexamen fordras dessutom den pastoralteologiska utbildningen (se ovan!).
Ämnen som sång, klassiskt pianospel, musiklära, gehör, musikhistoria, pedagogik och psykologi kan man normalt tillgodoräkna i sin helhet om man läst dem på musikhögskolan och de har motsvarande innehåll. Kurserna i satslära och ensembleledning behöver kompletteras med en kyrkomusikalisk profildel. Liturgiskt orgelspel, solistiskt orgelspel och orgelkunskap är ämnen som man måste läsa i sin helhet.
När vi bestämt vilka ämnen på utbildningen du ska läsa schemalägger vi dem koncentrerat under veckan. Beroende på hur många kurser du valt koncentreras undervisningen till en eller två dagar per vecka (måndag-tisdag). Om du har tillräckliga förkunskaper kan du normalt läsa in de aktuella kurserna under tre terminer.

Om du inte har examen från musikhögskola

Om du inte har examen från musikhögskola eller motsvarande måste du normalt läsa in alla kantorsutbildningens ämnen. Även här kan vi erbjuda möjlighet till en individuell uppläggning av studierna. Beroende på hur många ämnen du vill läsa kan undervisningen på skolan koncentreras till en, två eller tre dagar per vecka. Den eller de dagar du är på skolan blir då fyllda med lektioner medan ditt förberedelsearbete (övning och inläsning) får ske de dagar du är hemma. Utbildningens längd beror här på dina förkunskaper och hur stor del av kursen du läser in per termin.

Kyrkomusikerutbildningen ämnen

Följande ämnen ingår i kyrkomusikerutbildningen. Här anges även kursens omfattning och hur undervisningen är upplagd samt vilka ämnen som kan tillgodoräknas om man har examen från musikhögskola.

 

Ämne  Upplägg  Omfattning  Kan tillgodoräknas 
Liturgiskt orgelspel  Grupp 2-3 st  vt under hela utbildningstiden   
Solistiskt orgelspel  Individuell underv  vt under hela utbildningstiden   
Ensembleledning vuxenkör  Helklass  vt under hela utbildningstiden  En mindre del av kursen kan tillgodoräknas
Ensembleledning barn- och ungdomskör  Helklass    Beror på faktiska kunskaper 
Sång  Individuell underv  vt under hela utbildningstiden  Ja 
Klassiskt pianospel  Individuell underv  vt under hela utbildningstiden  Ja 
Brukspiano  Individuell underv  vt under hela utbildningstiden  Med komplettering
Musiklära  Ingår i satslära    Ja 
Gehör  Grupp 3-4 st  1,5 vt under hela utbildningstiden  Ja 
Satslära  Grupp 3-4 st  1,5 vt under hela utbildningstiden  En del av kursen kan tillgodoräkna
Musikhistoria  Helklass  vt under tre terminer  Ja 
Pedagogik och undervisningsmetodik  Helklass/grupp  vt under två terminer  Delen pedagogik och psykologi
Orgelkunskap  Helklass  vt under en termin   
Teologi och gudstjänst *)  Helklass  vt under hela utbildningstiden   
Praktik  I församling  Administreras av ditt hemstift   
Administration  Helklass  Seminarier   

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Kontaktperson

Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid.
E-post
Åke Skommar
Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid.
E-post

Åke undervisar i orgel, ensembleledning, kammarkör.

Utbildning: Musikhögskolan i Stockholm (organistutbildning och körpedagogisk utbildning).

Åke undervisar även vid Musikhögskolan Ingesund och är kyrkomusiker i Trefaldighetskyrkan, Arvika.

Antagningsprov

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.
Antagningsprovet genomförs inte på plats på Geijerskolan utan genom att de sökande spelar in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer laddas sedan upp på skolans webbtjänst och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar får instruktioner om hur filmerna (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas up

Antagningsprovet består av följande moment:

Orgel
Du ska spela upp två koraler och två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt och förberett. Dessutom ingår ett notläsningsprov som innebär att du ska spela upp ett stycke som du fått dig tillsänt en kort tid före provet.

Piano
Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Sång
Du skall sjunga en sång som du själv valt samt läsa en text (du läser en helt valfri kort text, det kan vara texten till den sång du sjunger eller ett avsnitt ur dagens tidning).

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och i musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Om du har frågor om undervisningen uppläggning och utformning är du välkommen att höra av dig till skolan, info@geijerskolan.se eller 0552-30250.