Geijerskolan sommarkurs - Ogelspelarkurs

Orgelspelarkurs

Orgelspelarkursen är för dig som vill prova på att spela orgel och för dig   som spelar orgel men vill fördjupa dig mer. Vid kursen kan du göra prov för orgelspelarbevis.
Deltagare
-
Kurslängd
10 dagar
Kurstid
10 - 19 juni 2024
Ansökningsperiod
Anmälan senast den 15 maj 2024

Kursen vänder sig till dig som t.ex:

  • vill prova på hur det är att spela orgel/arbeta med kyrkomusik.
  • har spelat orgel en tid men vill få chansen att fördjupa dig ytterligare.
  • tjänstgör som kyrkomusiker eller vikarie och vill ”fräscha upp” dina kunskaper.
  • vill avlägga prov för orgelspelarbevis*

Innehåll: Liturgiskt orgelspel (koraler och gudstjänstmusik), solistiskt orgelspel (repertoarspel), kördirigering, solosång och orgelkunskap. Vid kursens avslutning finns möjlighet att avlägga prov för orgelspelarbevis för dem som har tillräckliga kunskaper.

Deltagarna kan få helinackordering på Geijerskolan.

Kursledare:

Åke Skommar

Övriga lärare:

Jörgen Martinson, Mats Backlund och Anders Göranzon

Upplysningar

Åke Skommar, tel 0552-30250, ake.skommar@geijerskolan.se

* Orgelspelarbevis är ett intyg som dokumenterar att innehavaren klarar att tjänstgöra som kyrkomusiker vid gudstjänster. Beviset ger inte formell behörighet till kyrkomusikertjänst. Provet omfattar en hel högmässa med minst fyra psalmer och postludium. Den som avser att avlägga prov för orgelspelarbevis måste redan före kursen ha goda förkunskaper i orgelspel. Enbart genomgången kurs ger inte tillräckliga kunskaper.

Kontaktperson

Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid.
E-post
Åke Skommar
Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid.
E-post

Åke undervisar i orgel, ensembleledning, kammarkör.

Utbildning: Musikhögskolan i Stockholm (organistutbildning och körpedagogisk utbildning).

Åke undervisar även vid Musikhögskolan Ingesund och är kyrkomusiker i Trefaldighetskyrkan, Arvika.

Kursfakta

Praktiska upplysningar
Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika. OBS! Lakan och handduk finns men byts inte under kurstiden, medtag egna om byte önskas.

Kostnader:
Helinackordering i enkelrum: 7.050 kr
Kursdeltagare som inte bor på skolan: 4.950 kr (inkl. kost)
Studerande (som får studeranderabatt på t.ex. SJ) betalar 75 % av avgiften.
Vid avbokning senare är tre veckor före kursstart debiteras 20% av avgiften.