Litteratur- och skrivarlinje (deltid)

Litteratur- och skrivarlinje (deltid) – en unik möjlighet att fördjupa dig i litteraturens och skrivandets värld. Vi ägnar oss åt litteraturläsning, skrivövningar, författarbesök och litterära vandringar.

Deltagare
15
Kurslängd
1-2 år, 50%
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan öppnar 1 december, senast 15 maj för kursstart höstterminen.
Ansökan för kursstart vårterminen senast 1 december.
(ansökan efter dessa datum antages i mån av plats)

Du tycker om att läsa och skriva? Du vill utveckla ditt skrivande och möta spännande författare? Ge dig själv ett år på Geijerskolans litteratur- skrivarlinje då du tillsammans med likasinnade får ägna dig åt ditt intresse. Vi läser olika typer av litteratur och gör litterära utfärder. Litteraturläsning är en viktig del i kursen. Gemensamma skrivövningar varvas med individuella skrivprojekt. Vi låter bilden och musiken möta texten. På kursen skriver vi bland annat dikter, kortprosa, noveller, dramatik, krönikor och essäer. Du får också lära dig att skriva klassisk vers och modernistisk dikt. Vi experimenterar och låter dig finna din egen väg. Tillsammans diskuterar vi dina texter och utbyter synpunkter.

Författare

För att få inspiration läser vi litteratur från olika delar av världen och bekantar oss med litteraturens olika genrer. Du möter klassiker och debutanter, kvinnligt och manligt och texter från olika epoker. Du träffar också spännande författare som berättar om sitt skrivande och bedömer dina texter. Några gånger per termin anordnas cafékvällar med varierat program från skolans olika kursinriktningar.

Musik och bild

Vi arbetar med varierande och trevliga arbetsformer – föreläsningar, grupparbete och självstudier. Vi illustrerar och dramatiserar texter, läser till musik och bild, ser spelfilmer och dokumentärer. På Geijerskolan möter du en inspirerande miljö av litteratur, konst och musik.

Skrivprojekt och vårantologi

Under hösten och våren färdigställer var och en ett individuellt skönlitterärt skrivarbete. Vissa år samarbetar vi med musikteaterlinjen. Du får då skriva dramatik som sedan gestaltas på scen. Vi gör även ett projekt tillsammans med kompositionslinjen, där text och musik möts. På våren ger vi ut en sammanfattande textantologi. Viss schemalagd skrivtid ingår, men du får räkna med att ägna mycket tid utöver det till att skriva – och läsa litterära verk av olika karaktär.

Utfärder och litterära vandringar

Värmland är ett landskap med en rik författartradition som du får bekanta dig med. Vi gör utfärder och litterära vandringar. Även nu verksamma författare i Värmland medverkar under läsåret. Vi inleder hösten med att se Västanå teaters senaste uppsättning.

Tillvalsämnen

Vi har ett brett utbud av tillvalsämnen (olika språk, måleri, konsthistoria, musik, filosofi, psykologi, sociologi, internationell media, fysisk träning). Om du saknar något ämne i din behörighet kan du läsa in det hos oss.

Kontaktperson

Kursföreståndare för Allmän kurs litteratur- och skrivarlinje, Litteratur och skrivande – distans för seniorer och Litteratur- och skrivarlinje (deltid)
E-post
Jonas Herrlin
Kursföreståndare för Allmän kurs litteratur- och skrivarlinje, Litteratur och skrivande – distans för seniorer och Litteratur- och skrivarlinje (deltid)
E-post

Jonas undervisar i Litteratur och skrivande och började på skolan 1984.

Utbildning: Ämneslärare i svenska, religionskunskap och statskunskap.

Jonas är lektör på bibliotekstjänst i Lund och litteraturkritiker.

Jonas var Geijerskolans rektor 2017 – 2022.

Kursfakta

Kursomfattning: 50%
Materialavgift:  700 kr/termin
Studiemedel:  Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Målsättning för litteratur- och skrivarlinje deltid på Geijerskolan Kursdeltagaren ska efter kursen erhållit:

  • god förmåga att skriftligen uttrycka sig inom olika litterära genrer
  • god förmåga att samtala om, analysera, tolka och bedöma litterära texter
  • god insikt i skrivandets villkor
  • god kännedom om olika litterära genrer och deras särart
  • god kännedom om viktiga litterära epoker
  • god kunskap om olika litterära stilmedel
  • fördjupade kunskaper i hur skönlitteraturen förhåller sig till historien och till sin framtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt, etiskt och socialt
  • belåtenhet med att ha mött kursdeltagare på en skrivarkurs/skrivarlinje