Geijerskolan CVT-kurs

Geijersamfundets sommarkurs

Geijersamfundets sommarkurs innehåller föreläsningar, diskussioner, samtal, teaterbesök och umgänge. De senaste årens teman har varit "Biografin lever", ”historiska brytpunkter”, ” Det goda samtalet – om dialog, öppenhet och respekt”,  ”Den sökande människan – livsåskådning, livshållning och tro”. 
Deltagare
-
Kurslängd
5 dagar
Kurstid
1 – 5 augusti 2023
Ansökningsperiod
Sista anmälningsdag 1 juni 2023

Geijersamfundets kurs Litteratur, samhälle och kanon

Litteraturen har av tradition haft en stark ställning i vårt samhälle. Den har bidragit till formandet av nya generationer som ett arv som lämnats över till dem, en historisk kontinuitet. Detta tycks nu vara brutet. Unga läser allt mindre, skönlitteratur diskuteras inte som tidigare, de berättelser som präglar vår tid skapas på andra håll. Sommarkursen ställer frågor kring betydelsen av detta, kring värdet av en litterär kanon, kring litteraturens möjligheter i dagens och morgondagens samhälle.

Välkommen!

Föreläsare under kursen:

 

Lena Andersson författare, samhällsdebattör.
Gunilla Kindstrand kulturjournalist, ledamot i styrelsen för Svenska Filminstitutet.
Torbjörn Elensky författare, kulturskribent, librettist och dramatiker.
Lena Kåreland professor em litteraturvetenskap.
John Swedenmark översättare, författare och redaktör.
Ingrid Elam professor i litterär gestaltning, docent i litteraturvetenskap, författare och kritiker.

 

Kursledare:

Rolf Ahlzén Leg läkare, sakkunnig i etikfrågor, Universitetssjukhuset Örebro;
docent i medicinsk humaniora.
Håkan Jonasson Tidigare rektor på Geijerskolan.

Om du vill anmäla dig som intresserad av kursen kan du meddela det till: hakan.jonasson@geijerskolan.se

Sidan för ordinarie anmälan kommer att vara klar i januari 2023.

Kontaktperson

Projektledare.
E-post
Håkan Jonasson
Projektledare.
E-post

Håkan undervisar i filosofi och historia.

Utbildning: Lärarhögskolan i Uppsala.

Håkan har varit projektledare för Musikhuset Zetterlund som byggdes hösten 2019. Han var Geijerskolans rektor 2004 – 2017

Historik över Geijersamfundets sommarkurser på Geijerskolan

Praktiska upplysningar
Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Rumspriserna
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, 5.385 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, 5.085 kr
Enkelrum med gemensam dusch och toalett, 4.485 kr

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift som inkluderar frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika. 3.255 kr

Om du vill se Västanå teaters föreställning tillkommer ca 500 kr. Sommaren 2023 ger Västanå teater Solens dotter – Sägner från Sameland av Leif Stinnerbom.

Anmälan
Du kan endast söka via Geijerskolans hemsida. Sista anmälningsdag 1 juni 2023.

Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiterar vi 20 % av avgiften.