Geijerskolan CVT-kurs

Geijersamfundets sommarkurs

Geijersamfundets sommarkurs innehåller föreläsningar, diskussioner, samtal, teaterbesök och umgänge. De senaste årens teman har varit ”historiska brytpunkter”, ” Det goda samtalet – om dialog, öppenhet och respekt”,  ”Den sökande människan – livsåskådning, livshållning och tro”. 
Deltagare
-
Kurslängd
5 dagar
Kurstid
3 – 7 augusti 2021
Ansökningsperiod
Sista anmälningsdag 1 juni

Biografin lever

Geijersamfundets sommarkurs 2021 handlar om biografier.

Temat har förekommit under tidigare kurser och är ofta efterfrågat och nu kommer det igen. Det kommer viktiga, välskrivna biografier i en jämn ström och intresset att lära känna ett livsöde tycks stort. Att redogöra för en persons liv har en lång tradition och begreppet biografi har använts om en egen litterär genre.

Biografins former är många och syftet kan variera. Samlingsverket ”Vem är det”, Svensk Biografisk Handbok, utgörs av en uppräkning av bemärkta personers intellektuella prestationer. Självbiografier eller memoarer är författarens berättelse om sitt eget liv. Historiska biografier skiljer sig från levnadsskildringar där författaren har personlig kännedom om den skildrade personen.  En grundsten för biografin är att med en kombination av saklighet och personligt engagemang skildra en persons liv, oftast kronologiskt. Ibland handlar det om att tolka en persons liv på ett nytt och annorlunda sätt och väcka uppmärksamhet. Allt vanligare är att författare kombinerar biografiska fakta med fiktion.

Årets sommarkurs låter deltagarna möta författare som föreläser om nya biografier, med fokus på personer i kultur- och samhällslivet.  Det ges tillfälle till samtal, reflektioner, musik och umgänge.

Välkommen!

Föreläsare under kursen:

Carina Burman  författare och litteraturforskare. Bellman. Biografin.
Anna Carin Palm  författare. ”Jag vill sätta världen i rörelse” En biografi över Selma Lagerlöf.
Lars Lönnroth  professor emeritus Litteraturvetenskap. Geijerarvet. En släkthistoria om dikt och galenskap.
Ulrika Milles  författare och litteraturkritiker. Ensamvargar Stig Ahlgrens 1900 – tal.
Johan Svedjedal  författare och professor i litteraturvetenskap. Den nya dagen gryr: Karin Boyes författarliv.
Nils Udenberg  docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning.
Erik Åsbrink  f.d. finansminister. En biografi över Gunnar Sträng.

Kursledare:

Rolf Ahlzén Leg läkare, sakkunnig i etikfrågor, Universitetssjukhuset Örebro;
docent i medicinsk humaniora.
Håkan Jonasson Tidigare rektor på Geijerskolan.

 

Kontaktperson

Håkan Jonasson
Projektledare.
E-post
Håkan Jonasson
Håkan Jonasson
Projektledare.
E-post

Håkan undervisar i filosofi och historia.

Utbildning: Lärarhögskolan i Uppsala.

Håkan har varit projektledare för Musikhuset Zetterlund som byggdes hösten 2019. Han var Geijerskolans rektor 2004 – 2017

Historik över Geijersamfundets sommarkurser på Geijerskolan

Praktiska upplysningar
Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Rumspriserna
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, 5 055 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, 4 775 kr
Enkelrum med gemensam dusch och toalett, 4 210 kr

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift, 3 055 kr, som inkluderar frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Om du vill se Västanå teaters föreställning tillkommer ca 450 kr.

Anmälan
Du kan endast söka via Geijerskolans hemsida. Sista anmälningsdag 1 juni.

Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiterar vi 20 % av avgiften.