Geijerskolan CVT-kurs

Geijersamfundets sommarkurs

Geijersamfundets sommarkurs innehåller föreläsningar, diskussioner, samtal, teaterbesök och umgänge. De senaste årens teman har varit "Biografin lever", ”historiska brytpunkter”, ” Det goda samtalet – om dialog, öppenhet och respekt”,  ”Den sökande människan – livsåskådning, livshållning och tro”. 
Deltagare
-
Kurslängd
5 dagar
Kurstid
2 – 6 augusti 2022
Ansökningsperiod
Sista anmälningsdag 1 juni

Långa linjer i historien – kontinuitet och förändring

Vi lever i ett flöde av dagsaktuella nyheter, brottstycken av information och i ett överflöd av tyckande och ”likes”. Samtidigt pågår stora långsamma förändringar i vårt land och i världen, skeenden som kan döljas under flödet av snabba, ytliga nyheter.

Människans allt starkare påverkan på biosfären, klimatförändringarna, de stora migrationsrörelserna, nationalismens återkomst, verkliga eller förmenta hot mot demokratin, den växande religiösa militansen, pandemier som skakar världssamfundet. Listan kan göras lång och kursen avser att fånga några av dessa teman.

Historiker har talat om ”historiens långa vågor”. Kan vi urskilja dem?

Erik Gustav Geijer sade att ”Det historiska intresset är intresset för det mänskliga i händelser och handlingar, och för att äga det, fordras ej mindre än att vara människa.”

Sommarkursen 2022 vill ge kunskap och stimulera till eftertanke kring dessa frågor.

Föreläsare inbjuder till reflektion som sedan fördjupas i gruppsamtal. Som vanligt erbjuds möjlighet till teaterbesök i Berättarladan i Rottneros.

Välkommen!

Föreläsare under kursen:

Lasse Berg författare, utrikeskorrespondent, dokumentärfilmare.
Klas Göran Karlsson professor i  historia.
Fredrik Charpentier Ljungqvist historiker och klimatforskare. Stockholms universitet.
Bi Puranen historiker och generaldirektör för World Value Survey.
Terje Tvedt professor vid Institutionen för geografi, Universitetet i Bergen. Han har varit professor i både global historia och statsvetenskap vid Universitetet i Oslo.
Nina Wormbs professor i teknikhistoria på KTH.

Kursledare:

Rolf Ahlzén Leg läkare, sakkunnig i etikfrågor, Universitetssjukhuset Örebro;
docent i medicinsk humaniora.
Håkan Jonasson Tidigare rektor på Geijerskolan.

 

Kontaktperson

Håkan Jonasson
Projektledare.
E-post
Håkan Jonasson
Håkan Jonasson
Projektledare.
E-post

Håkan undervisar i filosofi och historia.

Utbildning: Lärarhögskolan i Uppsala.

Håkan har varit projektledare för Musikhuset Zetterlund som byggdes hösten 2019. Han var Geijerskolans rektor 2004 – 2017

Historik över Geijersamfundets sommarkurser på Geijerskolan

Praktiska upplysningar
Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Rumspriserna
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, 5 205 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, 4 915 kr
Enkelrum med gemensam dusch och toalett, 4 335 kr

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift, 3 145 kr, som inkluderar frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Om du vill se Västanå teaters föreställning tillkommer ca 500 kr. Sommaren 2022 ger Västanå teater En saga om en saga. En jubileumsföreställning av Leif Stinnerbom.

Anmälan
Du kan endast söka via Geijerskolans hemsida. Sista anmälningsdag 1 juni.

Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiterar vi 20 % av avgiften.