Historik över Geijer­samfundets sommar­kurser på Geijerskolan

Geijersamfundets sommarkurs startade 1955 och kallades den akademiska kursen. Den var fyra veckor lång och vände sig till allmänheten. Även gymnasister deltog och kunde bekosta uppehället med några timmars praktiskt arbete per dag.

Programförklaring från 1955

”Dels ska den allmänna folkbildningen förmedla något av det vetenskapliga studiet vid våra universitet och högskolor och därmed utgöra en brygga mellan två bildningsformer, som alltför sällan brukar råkas. Dels ska verksamheten utformas så, att studierna utan att försumma kravet på saklig och vetenskaplig anda når fram till frågor av betydelse för den totalinställning till verkligheten, som vi kallar livsåskådning. Genom att sammanföra stoff från olika vetenskapsområden skulle det bli möjligt att främja strävan efter en sammanhängande livssyn och motverka den fackbetonade utbildningens splittring och förträngning av bildningsidealen”.

Kursledare sedan 1994 är Rolf Ahlzén, läkare och fil.dr. i medical humanities och Håkan Jonasson, fil.kand., f.d. rektor. Sedan 1990 är kursen en vecka lång och ligger i månadsskiftet juli-augusti.

 

Litteratur, samhälle och kanon 2023

Lena Andersson författare, samhällsdebattör.
Gunilla Kindstrand kulturjournalist, ledamot i styrelsen för Svenska Filminstitutet.
Torbjörn Elensky författare, kulturskribent, librettist och dramatiker.
Lena Kåreland professor em litteraturvetenskap.
John Swedenmark översättare, författare och redaktör.
Ingrid Elam professor i litterär gestaltning, docent i litteraturvetenskap, författare och kritiker.

 

Långa linjer i historien – kontinuitet och förändring 2022

Lasse Berg författare, utrikeskorrespondent, dokumentärfilmare.
Klas Göran Karlsson professor i historia.
Fredrik Charpentier Ljungqvist historiker och klimatforskare. Stockholms universitet.
Bi Puranen historiker och generaldirektör för World Value Survey.
Terje Tvedt professor vid Institutionen för geografi, Universitetet i Bergen. Han har varit professor i både global historia och statsvetenskap vid Universitetet i Oslo.
Nina Wormbs professor i teknikhistoria på KTH.

 

Biografin lever 2021

Carina Burman författare och litteraturforskare. Bellman. Biografin.
Anna Carin Palm författare. ”Jag vill sätta världen i rörelse” En biografi över Selma Lagerlöf.
Lars Lönnroth  professor emeritus Litteraturvetenskap. Geijerarvet. En släkthistoria om dikt och galenskap.
Ulrika Milles författare och litteraturkritiker. Ensamvargar Stig Ahlgrens 1900 – tal.
Johan Svedjedal  författare och professor i litteraturvetenskap. Den nya dagen gryr: Karin Boyes författarliv.
Nils Udenberg docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning.
Erik Åsbrink f.d. finansminister. En biografi över Gunnar Sträng.

 

2020 (inställd kurs p.g.a. pandemi)

 

Historiska brytpunkter 2019

Kristian Gerner professor emeritus i historia
Bengt Gustafsson professor emeritus i fysik och astronomi, Uppsala
Lars Göran Johansson professor emeritus i teoretisk filosofi, Uppsala
Klas Göran Karlsson professor i historia
Anna-Lena Lodenius författare, journalist
Anna Smedeby utveckling- och utbildningsfrågor knuten
till EU kommissionen, Bryssel

 

Det goda samtalet – Om dialog, öppenhet och respekt 2018

Heidi Avellan politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen, Sydsvenskan.
Göran Greider författare, poet, debattör och journalist.
Esbjörn Hagberg präst, biskop i Karlstads stift år 2002 till 2016.
Christina Jutterström journalist, har varit chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen samt vd. för Sveriges Television.
Anna Smedeby utveckling- och utbildningsfrågor knuten till EU kommissionen, Bryssel.
Jan Stolpe översättare och litteraturkritiker.

 

Den sökande människan – livsåskådning, livshållning och tro 2017

Carl Reinhold Bråkenhielm Professor em tros- och livsåskådningsvetenskap
Patrik Lindenfors Fil. dr i zologisk ekologi, författare
Owe Wikström Professor em i religionsfilosofi, författare
Jonna Lappalainen Fil. dr i filosofi
Sarita Skagnes Författare till ”Bara en dotter”, engagerad för indiska flickors rätt till utbildning
Hanna Kulle Skådespelare, Västanå teater

 

Från 1966 till 2016 – ett halvt sekel av förändring

Ludvig Rasmusson Frilansjournalist, kåsör och föredragshållare. Författare till bl.a. ”Åldersupproret”.
Rolf Gustavsson Journalist som följt Europas politiska utveckling i många år.
Håkan Arvidsson Historiker, författare till ”Vi som visste allt. Minnesbilder från 1960-talets ­vänsterrörelse”.
Yvonne Hirdman Professor em. kvinnohistoriker, aktiv i sextiotalets feministiska rörelser. ”Medan jag var ung”, självbiografi.
Kjell Westö Författare till en rad böcker från Finlands 1900-talshistoria, särskilt fängslad av sextiotalet. ”Vådan av att vara Skrake”.
Per Henrik Magnusson Tidigare landstingsöverläkare och specialist i invärtesmedicin.

 

Litteratur, drama och etik 2015

Linda Nesby Litteraturvetare och forskare vid Universitetet i Tromsö, avhandling om Knut Hamsun.
Katarina Bernhardsson Litteraturvetare och forskare vid Lunds universitet, inriktning skönlitterära sjukdomsskildringar.
Lars Andersson Författare till ett stort antal romaner, essäist, upphovsmannen bakom ”Lomjansguten”, den litterära bakgrunden till årets Västanåuppsättning.
Kristina Sandberg Med trilogin om Maj från Örnsköldsvik, inspirerad av hennes egen mormors berättelser, har Kristina Sandberg skapat ett av samtidens mest säregna litterära personporträtt. På Bokens dag mottog hon Svenska Dagbladets litteraturpris för den avslutande romanen ”Liv till varje pris”.
Maj Gull Axelsson Författare till ett stort antal romaner. ”Jag heter inte Miriam” är en stark roman om identitet, utanförskap och mörka hemligheter av en av Sveriges största författare.
Anders Tyrberg Litteraturvetare vid Karlstads universitet.

 

Vart går samhället? Tidsandans växlingar 2014

Per Bauhn professor i filosofi vid Linnéuniversitet, Kalmar.
Liselott Englund fil.dr. i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstad.
Gina Gustavsson fil.dr. i statskunskap, Uppsala.
Qaisar Mahmood samhällsdebattör och författare, Stockholm.
Asle Toje statsvetare och forskare på norska Nobelinstitutet.

 

Ondskan – en evig följeslagare? 2013

Helen Andersson docent i etik och universitetslektor i mänskliga rättigheter i Uppsala. ”Det etiska projektet och det
estetiska : tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap”
(B. Östlings bokförl. Symposion 1998).
Truls Bernhold f.d. präst och andlig vägledare inom kriminalvården.
Ann Heberlein författare, teologie doktor i etik i Lund, ”En liten bok om ondska”, (Bonniers förlag 2010).
Arne Jarrick professor i historia, arbetar för Vetenskapsrådet i Stockholm, som huvudsekreterare för ämnesrådet humaniora och samhällsvetenskap. ”Behovet att behövas : En tänkebok om människan, kulturen och världshistorien” (SNS förlag 2005).

 

Brott och straff – i litteraturen 2012

Ulf Durling deckarförfattare, överläkare i psykiatri
Henrik Flemberg teol.lic. forskar på Dostojevskij
Christina Heldner professor i romanska språk, (Dantes Komedi)
Viveka Sten jurist och deckarförfattare till Sandhamnssviten
Torsten Rönnerstrand docent i litteraturvetenskap, (Brott och straff i antiken)
Leif Zern teaterkritiker och författare, (Shakespeares värld)

 

Att gripa ett livsöde – om biografins återkomst 2011

Henrik Flemberg teol.lic. forskar på Dostojevskij ”Dostojevskij – stor eller ’för stor’?”
Johan Svedjedahl professor, ”Den litterära biografin”
Ragnhild Pettersson organist, Musik för orgel i Ransäters kyrka
Moa Matthis författare, ”Men vem var hon, egentligen?” ”Pionjärer och feminister” (Norstedts, 2006). Porträtt tecknas av Aphra Behn, Mary Kingsley, Isabelle Eberhardt och Karen Blixen.
Henrik Berggren historiker, journalist,”Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme”
Kristina Kappelin TV-korrespondent i Rom, ”Berlusconi : italienaren”

 

Den sökande människan – tro, livsåskådning, livshållning 2010

Mohammad Fazlhashemi professor idé- och samhällsstudier, Umeå. ”Den meningsfulla tillvaron i en främmande kulturmiljö – beröringspunkter som knyter samman.”
Ted Harris komminister, Stockholm ”Existentiella förflyttningar”.
Rolf Ahlzén och Håkan Jonasson ”Den sökande människan – vad söker hon egentligen?”
Susanne Yngvesson livsåskådningsforskare, Stockholm. ”Att återfinna Gud – om sökande och religiositet i vår tid”
Västanå teater ”En midsommarnattsdröm” av William Shakespeare
Bodil Jönsson prof. em, Lunds Universitet. ”Den sökande människan – hur har hon haft det under detta första decennium på det nya millenniet? Och hur kan hon tänkas få det under det närmast kommande?”
Elisabeth Boström och Peter Asp ”Vita nätter”, piano violin, kammarmusik av Emil Sjögren, Edvard Grieg och Tor Aulin
Helena Granström fil.lic. i matematik, författare, Stockholm. ”Att bilda mening: om sökande och skapande i vetenskap och konst”

 

Om skapandets villkor – att förstå konstnärskap 2009

Hans Olov Boström professor, ”Den kontroversielle Bror Hjorth”
Svante Weyler bokförlagsredaktör, ”Vad gör de skapande när de skapar? Iakttagelser från en som suttit intill”
Jenny Jansdotter filmare, högskolelärare ”Filmskapande processer – tillfälligheter, bransch och tålamod”
Lena Holger ”Mina år med Helene Schjerfbeck”
Västanå teater ”Kalevala”
Karin Rehnqvist tonsättare ”Att tonsätta världen, ritar, sjunger, och berättar om sitt komponerande”
Lars Lerin konstnär, ”Laxholmens museum”
Bengt Jangfeldt författare, ”Att skriva biografier: en verksamhet med livet som insats”
David Olsson och Eva Kälvelid ”Musik för gitarr och sång”

 

Musikens makt – musikens betydelse och påverkan 2008

Ole Wiggo Bang operachef Värmlandsoperan, Karlstad
Elisabeth Boström konsertpianist, Karlstad
Annika Danielsson doktorand i musikvetenskap, Örebro
Jan Fagius neurolog, Uppsala
Öivind Varkoy professor i musikvetenskap, Oslo
Musiklärare vid Geijerskolan

 

Religionens återkomst – hot eller möjlighet? 2007

Lena Andersson journalist och författare
Per Bauhn professor i filosofi, högskolan i Kalmar
Lina Bernäng studerar religion, Karlstads universitet, Varanasi Indien
Ingmarie Froman journalist, författare, tidigare korrespondent i Paris
Esbjörn Hagberg biskop i Karlstads stift
Jan Henningsson direktör för svenska institutet i Alexandria

 

Är Sverige en del av Europa? 2006

Kjell Abrahamsson Sveriges Radios korrespondent i Warszawa, fick 2006 års Jolopris
Erika Bjerström journalist i Bryssel för Sveriges Television
Carina Burman litteraturvetare och författare bl.a. till ”Vit som marmor”:ett romerskt mysterium
Anders Ehnmark journalist och författare bl.a. till ”En stad i ljus” som handlar om Antonio Gramscis
Agneta Pleijel författare till bl.a. ”Lord Nevermore”
Maciej Zaremba journalist och medarbetare på Dagens Nyheters kulturredaktion

 

Medicin kultur litteratur 2005

Rolf Ahlzén kursledare, läkare, forskare kring medicinens humanistiska aspekter
Johan Cullberg psykiater, psykoanalytiker och författare till flera böcker om sjukdomars inflytande på litterärt skapande
Per Henrik Magnusson läkare med särskilt intresse för medicinens etik och historia
Merete Mazzarella professor i nordisk litteratur, författare, debattör bl.a. i medicin och litteratur
Göran Rosenberg journalist och författare. Senaste bok Plikten, profiten och konsten att vara människa.

 

Biografier att berätta om livet – biografier 2004

Bengt Jangfeld författare till bl.a. ”En osalig ande”, om Axel Munthe, (W&W)
Sigrid Kahle författare till ”Jag valde mitt liv”, memoarer, (Bonniers)
Yrsa Stenius författare till ”Tills vingen brister” om Jussi Björling, (Brombergs)
Gunnar Wetterberg författare till ”Kanslern Axel Oxenstierna i sin tid 1-2”, (Atlantis)

 

Tro och vetande – nya perspektiv 2003

Stig Andersson läkare, Säffle
Anders Ehnmark författare och journalist, Nykvarn
Victoria Höög lektor i idéhistoria vid Lunds universitet
Lotta Knutsson filosofilärare, Stockholm
Johan Lundborg docent i tros- och livsåskådningsvetenskap, Lidingö

 

Är humanismen möjlig? 2002

Elisabeth Gerle teolog och rektor för pastoralinstitutet, Lund
Erland Lagerroth litteraturvetare och samhällsdebattör, Lund
Helena Röcklinsberg filosofie doktor i etik, Uppsala
Mats Svegfors landshövding, Västerås
Torbjörn Tännsjö professor i praktisk filosofi, Göteborg

 

Maktens filosofi och filosofins makt 2001

Anders Ehmnark journalist och författare bl.a. till ”Minnets hemlighet” en bok E.G. Geijer
Lars Gustafsson filosof och författare, Västervåla samt Austin, Texas
Lena Halldenius filosof från Lund. ”Liberty revisited”, avhandling från år 2000
Yrsa Stenius journalist och författare till bl.a. en bok om naziarkitekten Albert Speer

 

Den finlandssvenska kulturen finns den? 2000

Erik Bagerstam radiojournalist med speciellt intresse för minoritetspolitik
Birgitta Kurtén-Lindberg historiker, Lund, väl insatt i 1800-talets språkstrider i Finland
Matti Klinge professor em. i historia med speciell inriktning på Östersjöområdets historia
Merete Mazzarella författare och professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet
Yrsa Stenius journalist och författare, Stockholm

 

Mytens kraft 1999

Anita Goldman författare
Madeleine von Heland konstvetare, författare
Bengt af Klintberg folklivsforskare, författare
Ole Wikström religionspsykolog, psykoterapeut

 

Den bräckliga gränsen, människan mellan natur och kultur 1998

Rolf Ahlzén läkare, lärare på högskolan i Karlstad
Per Magnus Johansson psykoanalytiker och idéhistoriker
Georg Klein tumörforskare och författare
Eva Ström poet och läkare
Nils Uddenberg forskare i livsåskådningsvetenskap och miljödebattör

 

Författare om författare 1997

Rolf Ahlzén läkare, lärare i idéhistoria på högskolan i Karlstad
Lars Bergquist författare och f.d. ambassadör. Publicerade senast en biografi över Swedenborg
Leif Zern teaterkritiker på DN och f.d. kursledare för Geijersamfundets sommarkurs, publicerat en bok om Ingemar Bergman och dennes filmproduktion
Ernst Brunner författare och litteraturvetare, känd för sin avhandling och roman om Edit Södergran
Carina Burman författare och litteraturvetare med två kritikerrosade romaner om svenska författare bakom sig

 

Att berätta historien 1996

Rolf Ahlzén läkare, lärare i idéhistoria på högskolan i Karlstad
Hans Furuhagen och Birgitta Furuhagen författare, producent, respektive redaktör arbetar bl.a. med historieprojektet för SVT
Lennart Lundmark historiker och författare med särskilt intresse för tidsuppfattning och tidens historia
Vibeke Olsson författare till bl.a. en svit böcker om en slavinna i antikens Rom
Aino Trosell författare och dramatiker med speciellt intresse för arbetets historia

 

Tankens Vägar 1995

Elisabeth Hermodsson konstnär och författare. Disa Nilssons visor, Uppsala och Gotland
Peter Gärdenfors filosof och kognitionsforskare i Lund, författare till ”Blotta tanken”
Alvar Ellegård språkvetare, biologiskt intresserad, Göteborg
Margareta Hallberg vetenskapsteoretiker med speciellt intresse för vetenskapens könsdimensioner
Bo Dahlin pedagogikforskare och nytänkare
Anders Olsson praktisk pedagog

 

Litteratur, drama och etik 1994

Merete Mazzarella litteraturkritiker och författare. Mazarellas texter återfinns regelbundet i Dagens nyheter och Hufudstadsbladet. Hon har bl.a. skrivit om Eyvind Jonssons Strändernas svall och en mycket personlig bok om sin mors sista tid.
Carl Göran Ekerwald samhällsdebattör och författare. Ekerwald är känd som en frimodig och inte sällan provokativ debattör. Hans essäer spänner över ett brett fält. Senast har han gett sig i kast med filosofen Nietzsche. Närkampen med Nietzsche är temat för hans medverkan denna vecka
Henrik Wivel litteraturvetare och kritiker. Till vardags verksam som kritiker på danska Berlinske Tidene blev Wivel känd för en svensk läsekrets med sin Lagerlöfbiografi ”Snödrottningen”. Det är just Lagerlöfs diktning som kommer att utgöra utgångspunkten för hans föredrag.
Karl Erik Lagerlöf litteraturkritiker och författare, är nu verksam inom ”Nej till EU”
Torsten Rönnerstrand litteraturvetare vid högskolan i Karlstad. Han har visat särskilt intresse för Jung och djuppsykologin

 

Inställt 1993 p.g.a. av byte av kursledare

Mellan 1990-1992  är Leif Zern och Håkan Jonasson kursledare

 

Konsten att berätta 1992

Christer Åsberg ”Berättandet och Bibeln”. Åsberg är bibelöversättare och litteraturvetare, Bibelkommissionens sekreterare och lärare i ämnet retorik vid Uppsala universitet.
Tomas Forser litteraturvetare, kritiker och chef för kulturredaktionen vid GP. Hans tema är ”Att berätta om liv” om Kjeld Askildsens novellkonst och den finlandssvenske psykoanalytikern Mikael Enckells biografiska författarskap.
Gunilla Witt koreograf och en av ledarna för dansgruppen Rubicon i Göteborg. I Ransäter kommer hon att tala om sin dans och visa exempel på den.
Bo Strömstedt f.d. Expressens chefredaktör. Han började som lyrikrecensent och är en levande antologi. Talar över ämnet ”Det svenska folkets poesi”.
Peter Englund historiker och uppskattad författare, senaste bokens heter ”Förflutenhetens landskap” (1991) Talar över ämnet ”Historikern som berättare”.

 

Från Geijer till Bergman 1991

Anders Ehnmark författare. Geijers ”Minnen”
Ola Larsmo författare, berättar om den moderna svenska romanen
Lars Andersson författare, berättar om sitt författarskap
Kerstin Ekman författare, berättar om sitt författarskap
Leif Zern Ingmar Bergman och folkhemmet

 

Det meningsfulla arbetet 1990

Ronny Ambjörnsson professor, ”Den skötsamme arbetaren”
Bengt Wadensjö biskop, Arbetsliv och själsliv. Om personligt växande
Sven Lindqvist författare, Arbetet i helvetet, paradiset och framtiden
Ingela Josefsson och Kerstin Hulter-Åsberg arbetslivsforskare, Om sjuksköterskans och läkarens vård eller vetenskap
Anna Christensen professor i juridik

 

Mellan 1977 – 1989 är kursen två veckor lång.

Mellan 1983 -1989 är fil.lic., filosofilektor Per Åke Walton kursledare och från 1985 är fil.kand., folkhögskollärare Håkan Jonasson kurssekreterare

Geijerskolans och Geijersamfundets trettiofjärde sommarkurs 1989

Tema:
Har människan en framtid?
Kan vetenskapen rädda oss?

PROGRAM

Lars Engqvist, Chefredaktör, Arbetet Massmedia i framtiden. Från mörkret stiga vi mot ljuset – SAP 100 år
Hans Regnell, filosofiprofessor Framtidsutopier i backspegel
Leif Zern, kulturchef Expressen Morgondagens kultur
Anita Dahl, skådespelerska Vart tar den levande teatern vägen?
Staffan Bergsten, litteraturdocent Kan man dikta om framtiden?
Birgitta Ivarsson, litteraturforskare Mannen, kvinnan och bomben
Sven Ove Hansson, författare Vetenskap och ovetenskap
Sten Dunér, konstnär och Owe Rohlén, företagsläkare, och Anders Sandin, VD Uddeholm Kropp och själ i industrisamhället
Jens Aage Tellefsen, teknologie doktor Kaosforskning och miljöproblem – den nya fysiken
Per-Åke Walton Den narcissistiska människan Det är vi som skapar i morgon

 

Geijerskolans och Geijersamfundets trettiotredje sommarkurs 1988

Tema:
Kulturbilder

PROGRAM

Per-Åke Walton Svenska bilder
Stefan Edman,biolog, författare Miljökamp och natursyn
Sven Grassman, nationalekonom Kultur och makt
Lena Skoglund, lektor, Bibliotekshögskolan Kulturoas eller informationscentral? folkbibliotekets framtid
Yvonne Rock, teaterproducent, och Leif Zern, kulturchef, Expressen Teatern och publiken
Jan Nyström, kulturredaktör, Riksradion Radiokulturen – lekstuga för esteter eller läsebok för folkhögskolan?
Katarina Dunér, Tv-producent TV och jag
Bo Sjögren, skoldirektör Gymnasieskolan för alla – utopi eller verklighet?
Carl-Gustaf Andrén, professor, f.d. universitetskansler Universitetet som kulturbärare-elfenbenstorn eller saluhall?

 

Geijerskolans och Geijersamfundets trettioandra sommarkurs 1987

Tema:
Sverigebilder i ord och ton och i verkligheten
Bilder och motbilder för vår tid

PROGRAM

Per-Åke Walton, filosofilektor Nyandlighet och antiintellektualism-röster på det svenska dialogtorget
Sven Eric Liedman, professor i idé-och lärdomshistoria Farväl till vänstern-1968 och sedan?
Arne Ruth, chefredaktör, DN Sverigebilder
Staffan Bergsten, docent i litteratur Andligt och oandligt i samtida svensk lyrik
Hans Regnell, filosofiprofessor Sverige i en ny världsordning
Brita Stendahl, författare, teolog Sverige inifrån och utifrån
Krister Stendahl, biskop, Bengt Göransson,statsråd Ska skolan slå vakt om det svenska?
Inge Bredin, stiftsadjunkt Arvid Runestam Geijerskolans grundare
Lorentz Lyttkens, fil.dr, sociologi Den disciplinerade människan – värdeförskjutningar i det svenska samhället
Ingrid Segerstedt-Wibergh, journalist, författare och Thord Palmlund, generaldirektör, Invandrarverket Jesus var inte svensk – om invandrings- och flyktingpolitik
Ingrid Segerstedt-Wibergh och Per-Åke Walton De fria fåglarna – om ordets massmediala villkor då och nu

 

Geijerskolans och Geijersamfundets trettiförsta sommarkurs 1986

Tema:
Etik och teknik i vår tid

PROGRAM

Per-Åke Walton, fil.lic. Är etik och teknik motpoler?
Bo Ekman, direktör, Volvo Företagsetik
Emin Tengström, centrum för tvärvetenskap Myten om informationssamhället
Erwin Bischofberger, teol dr. jesuitpater Personlig integritet. Människovärdet
Eskil Block, tekn.lic, FOA Krig och fred
Christian Swalander, centrum för tvärvetenskap Den enkla sanningen-sociobiologin. Den enfaldiga godheten.
Barbro Westerholm, Apoteksbolaget Teknologi och etik inom medicin
Ingela Josefsson, forskare vid Arbetslivscentrum Språk, dataspel och moral

 

Geijerskolans och Geijersamfundets trettionde sommarkurs 1985

Tema:
Ordkonst-tonkonst-bildkonst

Tragedi är imitation (Aristoteles)
Ut pictura poesis (Horatius)
Konst är en manifestation av en känsla (Véron)
Konst är signifikant form (Clive Bell)
Det finns en ren musik (Ingemar Hedenius)

 

PROGRAM

Per Åke Walton fil.lic. Några manifest om ord, ton och bild. Med sång som vapen.
Ruth Halldén, litteraturkritiker Litteraturkritikens uppgift.
Hans Regnell, professor i filosofi Filosofi som litteratur. Historia som konst och vetenskap.
Sten Dunér, bildkonstnär, lektor Bilder mellan idé och verklighet
Folke Bohlin, docent i musikvetenskap, körledare Har musik mening?
Sune Örnberg, författare, kulturchef på GP Det skönlitterära uppdraget. En kulturredaktörs stilla liv.
Beate Sydhoff, konstpedagog, konstkritiker Betydelse i konsten. Konstens betydelse.
Lennart Hall, lektor i musik och, Staffan Bergsten, docent i litteratur Poesins musik och Musik i ordkonst

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugonionde sommarkurs 1984

Tema:
Nuets och framtidens värld

Kursledare Hans Regnell och fil.lic. Per Åke Walton
Kurssekreterare: Curt Pettersson

PROGRAM

Tema första veckan: 1984 och sedan

Per Åke Walton, fil.lic. ”Än sen då? Några framtidsscenarier”.
Ingrid Segerstedt Wiberg, journalist och expert på internationella frågor Har freden en chans?
Jens Aage Tellefsen, professor i fysik En ny världsbild på väg? Om nya idéer inom fysiken
Staffan Bergsten, docent i litteraturvetenskap Den hittills yttersta dagen
Tor Ragnar Gerholm, professor i fysik Kan tekniken styras? och vetenskapen och människans framtid

 

Tema andra veckan: Välfärd och livskvalitet

Anfinn Stigen, professor i filosofi Hva er livskavlitet? och Mot et mer rettferdig samfunn
Hans Regnell, professor Frihetsvärdena i kollektiv- och datasamhället
Ulf Söderlind, kyrkoherde Människan och friheten
Erik Johansson, författare Industriarbetare i välfärden
Carolin Krook, präst, författare Timligt och andligt väl
Sten Åke Nilsson, professor i konstvetenskap Arkitekturen, bebyggelsen och människans villkor
Lennart Hall, lektor i musik Dikter och sånger om människan

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugoåttonde sommarkurs 1983
Till 200-årsminnet av Erik Gustaf Geijer

Tema:
Helhetssyn på människan

Kursledare Professor Hans Regnell och fil.lic. Per Åke Walton
Kurssekreterare: Curt Pettersson

PROGRAM

Tema första veckan: Människan, diktaren, forskaren och tonsättaren

Lennart Geijer, jur.dr. och f.d. justitieminister Erik Gustaf Geijer då och nu – alltid aktuell
Lars Lönnroth, professor i litteratur Geijerbildens skiftningar
Louise Vinge, professor i litteratur Geijer i sin litteräre miljö
Thorsten Nybom, docent i historia Geijer som historiker
Albert Sjögren, rektor Musiken – Geijers lillfinger
Hans Regnell, professor i filosofi Geijer om religion och samhälle

 

Tema andra veckan: Människobilder

Per Åke Walton, fil. lic. Teorier om människan. Den nya JAG-filosofin
Bengt Hubendick, professor, zoologi Människan i ett ekosofiskt perspektiv
Erik Johansson, författare Mitt liv – en författares och hans livssyn
Ann Britt Edshag, forskarstuderande i idéhistoria Kvinnosynen genom tiderna
Jan Helander,professor, psykologi Att vara människa – en psykolog och hans livssyn
Ulf Krag, professor, tillämpad psykologi Den splittrade och integrerade människan

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugosjunde sommarkurs 1982

Tema:
Kommunikation och relation

Kursledare Professor Hans Regnell och docent Harry Nyberg

PROGRAM

Tema första veckan: Kommunikationsvägar

Prof. Hans Regnell Kommunikation och relation
Prof. Bengt Sigurd Språk, människor och datorer
Civiling. Jan Zeilon kommunikation inom vetenskapen
Prof. Sören Halldén Varför historia
Prof. Hans Regnell och doc. Harry Nyberg En filosofihistoriker och en kyrkohistoriker ser på frågan om att kommunicera med det förflutna
Fil. lic. Per Åke Walton och Tv-chef i Karlstad Kjell Forsting Massmedia och (v)idelogi

 

Tema andra veckan: Kommunikation och individ

Kommunikation och kommunikationssvårigheter, äktenskap, barn och familj
Fil.lic. Per Åke Walton och fil.mag. Curt Pettersson Kontakt, konkurrens och konflikt i skolan
Fil. mag. Thord Palmlund Vår relation med invandrare
Prof. Hjalmar Sundén Gudsförhållanden som kommunikation
Fil. kand. Gunilla Preisler Betydelsen av kroppsuttryck i relationen mellan människor
Fil.lic. Carl-Erik af Geijerstam Blockering och öppenhet. Om svårighet att läsa och lyssna in i litterära texter
Rektor Albert Sjögren och Fil. kand. Anna Sjögren Musiken som kommunikation i europeisk och afrikansk kultur

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugosjätte sommarkurs 1981

Tema:
Människa och samhälle i kris

Kursledare Hans Regnell, Harry Nyberg

PROGRAM

Tema första veckan

Värld och samhälle i kris

Pressrådet Alvar Alsterdal De politiska partiernas kris
Tekn.lic. Eskil Block ”Ljusastaken flyttas”
Bankdirektör Gösta Carlsson Individen i den nationella ekonomiska krisen
Fil dr. Curt Wickman Arbetslösheten i historien

 

Tema andra veckan

Individ och grupp i kris

Direktör Göran Bergstrand Människor i samhällets kriser
Docent Harry Nyberg Flykten in i de religiösa minoriteterna
Förf. Essie Sahlin Speglingar av mänskliga kriser i litteraturen
Prof. Gudmund Smith Kretivitet-innovation-kriser
Dr. Brita Mannerheim Ungdomsproblem. Vilka tonåringar drabbas först i kristider
Prof. Ulf Kragh Kristerapi
Kulturkväll med Augustin Mannerheim Rytmen som förlöser

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugofemte sommarkurs 1980

Tema:
Krig-fred-konflikt våld

Kursledare Professor Hans Regnell och docent Harry Nyberg

Första veckan:
Konflikt-krig-fred
Föreläsningar och seminarier av:

Forskn.ass. Kristian Gerner

Doc. Kurt Johannesson

Hans Regnell

Fil.dr. Håkan Wiberg

Andra veckan:

Några ideologier inför våld och krig

Föreläsningar och seminarier av:

F. statsrådet Lennart Geijer

Fil.lic. Ulrich Hertz

Fil dr. Håkan Wiberg

Red. Per Jönsson

Doc. Harry Nyberg

Doc. Henry Cöster

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugofjärde sommarkurs 1979

Tema:
Vetenskap, konst och samhällsförändring

Kursledare Fil.lic. lektor Åke Löfgren

Första veckan:

Teknik politik och filosofi

Föreläsning av:

Åke Löfgren

Bo Göransson, forskare Arbetslivscentrum

Örjan Hansson, teknolog, Chalmers

Örjan Ljungberg, teknolog, Chalmers

Inge Lundqvist, civilingenjör

Hans Mathlein, lärare i filosofi, Stockholms universitet

Claes Sjöberg, journalist

Andra veckan:

Konst och kulturkonflikt

Peter Cornell, konstkritiker

Henry Cöster, docent i teologi

Sten Dunér, konstnär, konstkritiker

Ingela Josefsson, språkforskare, Arbetslivscentrum

Tore Nordenstam, professor i filosofi, Bergen

Anders Tolland, knuten till filosofiska institutionen, Göteborgs universitet

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugotredje sommarkurs 1978

Kursens tema:
LIVSÅSKÅDNINAR I FÖRÄNDRINGAR

Kursledare lektor Fil.lic. Åke Löfgren

Första veckan:

Moderna livsåskådningsproblem

Föreläsningar och seminarier av:

Harry Aronson, gymnasieinspektör

Henry Cöster, docent i teologi

Birgitte Heeger, psykolog

Theodor Kallifatides, filosof och författare

Jan Erik Lundberg, filosof

Åke Löfgren

Andra veckan:

Filosofi och samhälle

Föreläsningar och seminarier av:

Per Åke Walton, filosofilektor

Lennart Geijer

Jan Lindhagen, sociolog

Hans Mathlein, lärare i filosofi, Stockholms universitet

Harald Ofstad, professor i filosofi

Ragnar Ohlsson, knuten till filosofiska institutionen, Stockholms universitet

Lars Torbjörnsson, internationell sekreterare i SAC

Torbjörn Tännsjö, filosofidocent, ordf. VPK Nacka

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugoandra sommarkurs 1977

Kursens tema:

EKOSOFI -natur, samhälle, filosofi

Kursledare. Fil. lic, lektor Åke Löfgren

Första veckan

Natur och filosofi

 

Andra veckan
Ett samhälle i harmoni med naturen
Kursen inleds med ett föredrag av landshövding Rolf Edberg

Under kursen föreläsningar och seminarier av:

Harry Aronson, gymnasieinspektör

Per Kågesson, samhällsvetare

Hans Mathlein, lärare i filosofi, Stockholms universitet

Jan Zeilon, civilingenjör

Jan Övgård, fysiker Stockholms universitet

 

Mellan 1976 – 1960 är kursen tre veckor lång

 

Geijerskolans och Geijersamfundets tjugoförsta sommarkurs 1976

Tvärvetenskaplig orientering

Livsåskådnings- och samhällsdebatt

Kursens tema:

HISTORIA

Kursledare. Teol. lic. fil. kand. Robert Heeger och fil. lic, lektor Åke Löfgren

1 Förläsning, 1 seminarium, 1 plenarsamtal per dag

Historia och litteratur

Historia och filosofi

Historia och ekonomi

Föreläsningar och plenarsamtal av:

Författaren, fil.lic. Lars Gustafsson

Professor Gunnar Adler Karlsson

Statsrådet Lennart Geijer   Erik Gustaf Geijer och svensk fångvård

Seminarier i grupper under ledning av:

Robert Heeger och Åke Löfgren

 

Geijersamfundets tjugonde sommarkurs 1975

Tvärvetenskaplig orientering

Livsåskådnings- och samhällsdebatt

Vad vet vi om människan?

Psykologin 100 år

Kursledare Teol. lic. fil. kand. Robert Heeger och fil. lic, lektor Åke Löfgren

Diskussionsämnen:

Terapimetoder och människobild

Psykologiska terapier och människobild

Psykologi och filosofi

Föreläsningar och plenarsamtal av:

Överläkare, fil. lic. i psykologi Gunnar Götestam

Professor i psykologi Jan Smedslund

Professor i filosofi Arne Naess

Seminarier i grupper under ledning av:

Psykolog Robert Blinda

Teol. kand, fil. mag Carl Reinhold Bråkenhielm

Filosof, fil.kand. Hans Mathlei

Teol.lic. fil. kand. Robert Heeger

Fil.lic. lektor Åke Löfgren

 

1974: Inställd kurs

 

Geijersamfundets nittonde sommarkurs 1973

Tvärvetenskaplig orientering

Livsåskådnings- och samhällsdebatt

Grundtema: Människan i rätts- och välfärdssamhället

Kursledare. Teol.lic. fil kand. Robert Heeger
Robert Heeger Utopi och verklighetsanknytning i samhällsplaneringen
Lektor Åke Löfgren Olika människoideal. Den goda människan
Fil.kand. Klas Lénberg De ”avvikande” – definition eller verklighet
Statskonsulent Jan Gunnar Persson Jordbrukaren och jordbruket i framtidens Sverige
Författaren Folke Isaksson Individ, grupp, kollektiv
Professor Georg Landberg Kampen om en ny människa
Professor Erica Simon Katoliker och marxister i Frankrike

 

Kursledare mellan 1955 -1972: Georg Landberg

Geijersamfundets artonde sommarkurs 1972

Tvärvetenskaplig orientering

Livsåskådnings- och samhällsdebatt

Grundtema: Människa i systemet

Professor Georg Landberg Auktoritet och frihet – några idéhistoriska perspektiv
Organisationsdirektör Lars Fahlbeck Makt och maktutövning
Teckningslärare Lars Målare Bundenhet och frihet i konstutövningen
Fil.dr. Giuliano Pontara Moral, politik och revolution
Fil.lic. Jan Bärmark Västerländsk psykiatri och buddistisk psykologi
Professor Nils Malmer Människans ansvar för miljö och natur

 

Geijersamfundets sjuttonde sommarkurs 1971

Tvärvetenskaplig orientering

Livsåskådnings- och samhällsdebatt

Grundtema: Öppen människosyn

Professor Georg Landberg Historiesyner från förändringens synpunkt
Teol.lic. Robert Heeger Debatten om människan i nutida marxism och existentialism
Professor Lars Ingelstam Vetenskap och samhällsplanering
Kjell Grede, eventuellt Öppen människosyn
Teol.dr. Sven Åstrand Kristen människosyn och samhällsansvaret
Professor Arne Muntzing En genetikers syn på människan

 

Geijersamfundets sextonde sommarkurs 1970

Grundtema: Framtiden i nuet

Professor Georg Landberg Staternas ”Inre självständighet” – förr, nu, och i framtiden
Civilingenjören Jan Zeilon Om framtidsforskning. Diskussioner om människans och hennes manipulerande
Professor Herrick Baltscheffsky Det levande och människans ur naturvetenskaplig synvinkel
Författaren Kai Henmark Diktningens villkor
Docenten Lars Hartman Kritisk bibelforskning och framtidens teologi
Författaren och sogneprästen Erik Rostböll Tillvaerlsens absurditet og viljen til mening

 

Geijersamfundets femtonde sommarkurs 1969

Grundtema: Människans villkor

Professor Georg Landberg Rättspatos och våld i historisk belysning
Fil.kand. Håkan Wiberg Fredsforskningens metoder och mål
Laborator, docent, Tor Ragnar Gerholm År 2000 – perspektiv inför framtiden
Docent Torsten Lindqvist Universitet i uland-lyx eller livsvillkor
Docent Gösta Wrede Andligt” och ”världsligt” Ett gammalt problem med aktuella lösningar
Professor Rudolf Zeitler Bildkonsten i det moderna tekniserade samhället

 

Fjortonde akademiska sommarkursen 1968

Professor Georg Landberg Gustav III bilden. Till frågan om normer och värderingar i historieskrivningen.
Professor Gudmund Smith Personlighetspsykologi
Fil.lic. Ulrich Hertz Västerländsk samhällsuppfattning i idéhistorisk belysning
Professor Håkan Törnebohm Vetenskapen i samhället
Fil.lic. Eskil Block Nytt bildningsideal och nya undervisningshjälpmedel
Överläkaren Bengt Lundqvist Mentalsjukvården i idéhistorisk belysning
Landshövding Rolf Edberg ev. föreföreläsning

 

Trettonde akademiska sommarkursen 1967

Professor Georg Landberg Stat och kyrka i svensk historia
Professor Martin Malmberg Språket och verkligheten
Författarinnan, fru Elisabeth Hermodsson Språket i verkligheten
Docenten ans Hof Religiöst symbolspråk
Laboratorn, docent Stig Hjalmars Synpunkter på fysikens kunskapsteori
Civilekonom Erik Pettersson och Utbildningschef Gustaf Dehlin Teknik och arbetsliv. Samtids- och framtidsproblematik

 

Tolfte akademiska sommarkursen 1966

Professor Georg Landberg Människobedömning i historieskrivningen
Författarinnan Essie Sahlin Filosofiska idéer i lyrisk gestalt
Teol.lic. fil.mag. Anders Jeffner Nutida religionsfilosofisk diskussion
Professor Bengt E. Andersson Hjärnfunktion och själsliv
Docenten Bertel Laurent Vår tids kosmologi

 

Elfte akademiska sommarkursen 1965

Professor Georg Landberg Auktoritet och frihet i samhällsdebatt och historiebedömning
Bruksdisponenten, fil.dr. Hans Rudberg Kultur och vetenskap
Docenten Ola Nyqvist Kriminologisk forskning och kriminalpolitiska värderingar
Professor Victor Svanberg Mystik i svensk lyrik
f. Ambassadören, professor: Hans W:son Ahlman Länder och folk
Författarinnan Gunnel Vallquist Vatikanen och ekumenik

 

Tionde akademiska sommarkursen 1964

Professor Georg Landberg Historieuppfattningar
Professor Torsten S:son Frey Liv och personlighet
Docenten Erik Hj. Linder Kan nutidskulturen hållas samman
Docenten Ingvar Holm Gränsproblem mellan konst-, litteratur- och teaterhistoria
Författaren Sandro Key-Åberg Konst över alla gränser
Fil.kand. Peter Nilsson Kosmologiska perspektiv

 

Nionde akademiska sommarkursen 1963

Professor Georg Landberg Idéhistoriska perspektiv
Docenten Carl M Elwing Samhället, den åtalade och rättssäkerheten. Ett grundproblem i rättsstaten
Docenten Björn Julén Från skönhetsdyrkan till samhällskritik. Sex svenska diktare 1890-1950
Professor Jan-Otto Ottosson Psykiatrins ställning i medicinen
Professor Gösta Ehrensvärd Tankens materiella bakgrund
Författaren Jan Fridegård Förr och nu

 

Åttonde akademiska sommarkursen 1962

Professor Georg Landberg Nationalism och internationalism
Docenten Hans Regnéll Ordet och tanken. Semantiska problem
Professor Paulus Svendsen Tradisjon og fornyelse i menneskeoppfatningen
Utrikesminister Östen Undén Realism och realitet i utrikespolitiken
Universitetslektor Bengt v. Hofsten Mikroorganismerna och människan
Docenten Lars v. Haartman Djur och människa
Konstnären Arne Cassel Tradition och utveckling i konsten

 

Sjunde akademiska sommarkursen 1961

Professor Georg Landberg Personligheten i historien
Docenten Sven Silén Den kristna människouppfattningen genom tiderna
Statsminister Tage Erlander Erik Gustaf Geijer och Saint Simonismen
Professor Bengt J Andersson Något om naturvetenskapens världsbild
Professor Herbert Tingsten Idelogiska och filosofiska linjer efter franska revolutionen
Överläkare Gösta Harding Jaget och personligheten i modern psykologi

 

Sjätte akademiska sommarkursen 1960

Professor Georg Landberg Den aktuella storpolitikens grundformer
Professor Bent Hansen Internationella ekonomiska problem
Professor Bengt Sundkler Världsreligionernas kamp
Domkyrkoorganisten Henry Weman Afrikansk folkmusik och den västerländska kulturen
Professor Helge Zimdal Kosmopolitiska och regionala drag i nutida arkitektur
Fil.lic. Thure Stenström Berättartekniken och budskapet
Professor Bernhard Jacobwsky Några problemställningar i modern psykiatri

 

Nedan är kurserna fyra veckor långa

Femte akademiska sommarkursen 1959

Professor Georg Landberg Kristendom och historia
Professor Hannes Alfén Naturvetenskapens världsbild
Docenten Börje Hanssen Den amerikanska kulturvarianten
Professor Arvid Hedvall Kemiska upptäcktsfärder med allmänna kulturkontakter
Lektor Hjalmar Sundén Individen och den religiösa traditionen
Docenten Elsa Norberg Motivstudier i Selma Lagerlöfs diktning
Författaren Östen Sjöstrand Har orden förlorat sin mening i vår tid?

 

Fjärde akademiska sommarkursen 1958

Professor Georg Landberg Svensk demokrati. Historisk bakgrund och problematik
Professor Karl Gustaf Hildebrand Människan och de industriella revolutionerna
Docenten Sven Linnér Gammal och ny lyrik
Professor Arne Tisselius Modern naturvetenskap. Metoder och frågeställningar
Professor Filip Hjulström Naturen och människan
Professor Harald Eklund Kristendomens intellektuella sida
Professor Per Stiernquist och Docenten Ruben Josefson Rättens ursprung och väsen
Författaren Sven Stolpe Kristen tanke och människokunskap i Frankrike

 

Tredje akademiska sommarkursen 1957

Professor Georg Landberg Romantikens historieuppfattningar och vår tid
Professor H.S. Nyberg Historievetenskapens gränser
Professor Staffan Björck Gestaltningsproblemet i den moderna berättarkonsten
Fil.dr. rektor Alf Ahlberg Humanistisk livs- och samhällssyn
Fil.dr. lektor Tord Hall Fakta och spekulation i den moderna naturvetenskapliga världsbilden
Författaren Harry Martinsson Omkring Aniara¨
Docenten Tor Ragnar Gerholm Mål och medel inom modern fysik

 

Andra akademiska sommarkursen 1956

Två föreläsningar per dag, gruppdiskussioner och samtal.

Professor Georg Landberg Naturrätt och positiv rätt. Historiskt och aktuellt
Professor Gunnar Brandell Tron som möjlighet. – Religiös problematik hos tre svenska författare (Strindberg, Lagerqvist, Ahlin)
Professor Erland Ehnmark Etiska idéer i främmande religioner
Biskop Arvid Runestam Fasthet och föränderlighet i moralen
Professor Johan Runnström Om livets kemiska och strukturella grundvalar
Rektor Ingvar Sahlin Musiken som uttryck för en livssyn
Professor Jan Waldenström Psykofysisk växelverkan vid sjukdom
Professor Georg Henrik von Wright Filosofien i vår tid. Den logisk-analytiska inriktningen

 

Första akademiska sommarkursen 1955

Anförande av biskop Arvid Runestam
Varje föreläsare håller ca fem föredrag och ger utförliga litteraturhänvisningar.

Professor Georg Landberg Kallt krig och väpnad fred – världshistoriska perspektiv
Biskop Eivind Berggrav Karaktärsdaning
Professor Gunnar Tideström Roman som uttryck för en livssyn
Professor Gunnar Malmquist Den kosmiska verkligheten
Professor Gunnar Aspelin Riktningar i modernt tankeliv
Professor Gustaf Lundberg Materien och livet