Geijerskolan Kyrkomusikerutbildning

Kyrkomusikerutbildning

Kyrkomusikerutbildningen leder till Kyrkomusikerexamen, nivå C. Du får undervisning i orgel, piano, brukspiano, sång, musikteori, ensembleledning samt barn- och ungdomsmusik. På skolan kan du även läsa in den pastoralteologiska utbildningen för kyrkomusiker.

Deltagare
20
Kurslängd
Fem terminer (augusti 2023 - december 2025 eller januari 2024 - juni 2026)
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

Kyrkomusikerutbildningen leder till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C. Denna examen, som motsvarar den tidigare kantorsexamen, ger dig behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan. Kyrkomusikerutbildningen är även en bra förberedelse för dig som tänker söka till musikhögskolans organistutbildning. Utbildningen är utformad efter de krav som ställs på en kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Du studerar orgel, sång, piano, ensembleledning, barn- och ungdomsmusik, musikteoretiska ämnen samt pedagogik och undervisningsmetodik. Utbildningen kan även kombineras med Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker som också ges vid skolan.

Examensnivåer

Benämningarna på tjänster och examensnivåer för kyrkomusiker i Svenska kyrkan har reviderats och fr.o.m. 2018 finns tre nivåer:

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C

Tvåårig kyrkomusikerutbildning på folkhögskola/högskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker
Tjänst som kantor 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå B

Konstnärlig kandidatutbildning i kyrkomusik (tre år) på musikhögskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker.
Tjänst som organist 

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå A

Masterutbildning i kyrkomusik (fem år) på musikhögskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker.
Tjänst som försteorganist  

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Den kan genomföras antingen som en kurs på halvtid under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare var ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen, ingår inte i den nya utbildningen.

Skapa egen profil

Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen profil, anpassad efter dina egna intressen och mål. Samarbetet med skolans övriga musikutbildningar ger många möjligheter till exempelvis ensemblespel. Du har bra övningsmöjligheter på skolan. Övningsrummen är tillgängliga dygnet runt och du har tillgång till bland annat fem tvåmanualiga orglar och två enmanualiga.

Information om orglarna som används i undervisningen

Möjlighet till förberedande år

Erfarenheten visar att många behöver utveckla sina kunskaper, oftast i orgelspel, innan de kan antas till kyrkomusikerutbildningen. På Geijerskolans förberedande kyrkomusikerutbildning kan du förbereda dig för kyrkomusikerutbildningens antagningsprov. Där studerar du orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning och kan även påbörja vissa av kyrkomusikerutbildningens ämnen.

Om du redan har en musikutbildning…

Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna jämförbara kurser från denna när du tar kyrkomusikerexamen. Du som har en sådan utbildning, och tillräckliga förkunskaper i övrigt, kan ofta klara de musikaliska delarna av kyrkomusikerutbildningen på två eller tre terminers halvtidsstudier vid skolan.
Därutöver tillkommer den pastoralteologiska utbildningen som kan läsas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller integreras i musikutbildningen på Geijerskolan. Klicka här för exempel på kursutformning för elever med utbildning från musikhögskola. Exempel kan även rekvireras från skolan.

Utbildning på deltid

Du kan även läsa kyrkomusikerutbildningen på deltid. Vi kan erbjuda olika lösningar, beroende på dina behov och önskemål. Klicka här för mer info. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Förkunskaper

  • För att bli antagen till kyrkomusikerutbildningen skall du ha följande förkunskaper:
  • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
  • Tillräckliga förkunskaper i orgel, piano, sång och musikteori för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Målsättning för kyrkomusikerutbildning på Geijerskolan

Deltagaren skall efter kursen och efter att dessutom genomgått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker och de stiftsförlagda utbildningsmomenten erhålla Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C.

 

Kontaktperson

Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid.
E-post
Åke Skommar
Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid.
E-post

Åke undervisar i orgel, ensembleledning, kammarkör.

Utbildning: Musikhögskolan i Stockholm (organistutbildning och körpedagogisk utbildning).

Åke undervisar även vid Musikhögskolan Ingesund och är kyrkomusiker i Trefaldighetskyrkan, Arvika.

Kursfakta

EN ANDRA CHANS I LIVET – Att studera orgel vid folkhögskola

Antagningsvillkor: 
3-årigt gymnasium eller motsvarande samt antagningsprov.
Läs mer om antagningsprov till kyrkomusikerutbildningen.

Materialavgift: 

Studiemedel: 
Kyrkomusikerutbildningen räknas som postgymnasial utbildning. Om du tar studiemedel
förbrukar du således de medel som är avsedda för högskolestudier.

Antagningsprov kyrkomusikerutbildning

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Antagningsprovet genomförs inte på plats på Geijerskolan utan genom att de sökande spelar in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer laddas sedan upp på skolans webbtjänst och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar får instruktioner om hur filmerna (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas upp.

Den som vill komma till skolan och göra provet får göra det istället för att spela in filmer. Kontakta i så fall skolan (ake.skommar@geijerskolan.se) för överenskommelse om tid.

Antagningsprovet består av följande moment:
Orgel 
Du ska spela upp två koraler och två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt och förberett. Dessutom ingår ett notläsningsprov som innebär att du ska spela upp ett stycke som du fått dig tillsänt en kort tid före provet.

Piano 
Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.

Sång 
Du skall sjunga en sång som du själv valt samt läsa en text (du läser en helt valfri kort text, det kan vara texten till den sång du sjunger eller ett avsnitt ur dagens tidning).

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Instruktioner om provet finns på skolans webbtjänst.

  • Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
  • I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
  • Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och i musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.