Exempel på prov i satslära för jazzlinjen

1) Namnge följande ackord:
Kontakta Geijerskolan för beskrivning av bilderna i exempelprovet

2) Komplettera exemplet med ackord i de angivna rutorna.
Tänk på att ackorden ska passa både till melodin och till det harmoniska sammanhanget.
Det kan finnas flera alternativ, välj det du tycker passar bäst!
Kontakta Geijerskolan för beskrivning av bilderna i exempelprovet

3) Skriv steganalys till följande ackordföljd (t.ex. II m7, V7, V7/III):
Kontakta Geijerskolan för beskrivning av bilderna i exempelprovet