Vill du läsa in behörigheter och kombinera med ett intresse för musik, måleri eller litteratur så finns det platser kvar på Geijerskolans allmänna kurser.
Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje.
Allmän kurs musik.
Allmän kurs måleri.
Litteratur- och skrivarlinje.

Det finns platser kvar för manliga sångare på Nordiska Rockmusiklinjen!

Det finns platser kvar på Musikerlinje, vi söker främst basister, trummisar och blåsare.