Idag 17 april firar vi Folkhögskolans dag!
Visste du att Erik Bergqvist, författare och poet, har gått på Geijerskolan?
Se här vad det hade för betydelse för honom:
”Den kanske största betydelsen med mina år på Geijerskolan var att jag där kom att inse hur oskattbart det är att underkasta sig en uppsättning regler och rutiner som man inte valt eller tror sig ha valt själv. Denna insikt växte visserligen fram först efterhand, men så brukar det ju vara med insikter (till skillnad från åsikter, som infinner sig genast men också är flyktigare). Självklart för varje skola kan tyckas – men särskilt så med ett internat, en anläggning belägen geografiskt och ideologiskt lite vid sidan av det övriga samhället. På ett sådant ställe är kunskapen inte begränsad till klassrummets ämnen och olika slags färdigheter. Den omfattar hela platsen: dess oskrivna och uttalade föreskrifter, dess rumsliga och temporala ordning och – framförallt – de andra. Som du måste förhålla dig till. Geijerskolan var, bland mycket annat, en övning i det dialogiska.”

Erik Bergqvist
elev 1989-90 och 1991-92