Nedan följer lite frågor och svar om hur vi på Geijerskolan hanterar den pågående Corona-pandemin.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring detta.

Kan jag ta emot besök på internatet?
Vi vill inte att du tar emot besök eller boende på internatet, detta för att minimera smittrisk.

Resor
De studerande som bor på internatet uppmanas att inte göra onödiga resor utanför skolan.

Kommer detta att påverka kursstarterna?
Nej, vi beräknar i dagsläget att starta planerade kurser som vanligt, med vissa anpassningar.

Vad händer om jag blir sjuk?
Det är viktigt att du isolerar dig om du känner dig sjuk. Om du är sjuk och inte kan delta i undervisningen gör du en sjukanmälan till skolan som vanligt. Om du får symptom på luftvägsinfektion eller misstanke om covid-19, ska du kontakta 1177 för att få en sjukvårdsbedömning och besked om du ska låta testa dig.

Om du har studiestöd via CSN behöver du också anmäla till Försäkringskassan för att behålla dina studiemedel. När du tillfrisknat efter att du varit sjuk är det viktigt att du fortsätter vara isolerad ytterligare 2 dygn.

Geijerskolan följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information. Deltagare och personal som har symptom på luftvägsinfektion uppmanas att stanna hemma från lektioner och arbete. Kontakta Geijerskolans kansli om du har frågor eller funderingar: 0552 30250, info@geijerskolan.se

Allmänna råd för att förebygga luftvägssmitta

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk även om du har lindriga symptom
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma minst 2 dygn efter att du blivit frisk
  • Håll avstånd till andra

Mer information
För mer information om coronaviruset i allmänhet hänvisar vi i första hand till  Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras dagligen.

folkhalsomyndigheten.se/covid-19. Se även Vårdguiden: 1177.se/Varmland/

Svenska myndigheters samlade, aktuella och bekräftade information hittar du på krisinformation.se