Edward Olsson är lärare i ämnena religionskunskap, filosofi, psykologi och litteratur. Han har också hand om internataktiviteter på skolan såsom meditation, filmkvällar och diverse spel och sport.

Vid sidan av arbetet på skolan skriver han en magisteruppsats i religionsbeteendevetenskap vid Göteborgs Universitet inom området digital religion och socialisering. På fritiden ligger musiken honom nära till hjärtat även om trumskinnen fått vila ett litet tag till förmån för gitarr och sång i mindre sällskap.