Alkohol- och drogpolicy

Geijerskolan vill ge goda förutsättningar för studier och strävar efter en drog- och alkoholfri miljö. Syftet är att alla studerande, oavsett förutsättningar och behov, ska känna trygghet, trivas på skolan och kunna fokusera på sina studier.

Internatet är både ett hem och en arbetsplats för de studerande och ska vara en lugn och trivsam miljö för alla som bor där. Bland de boende kan finnas individer med särskilda behov. Personer som haft problem med eget missbruk ska här kunna starta om, känna trygghet och må bra. Skolläkare och kurator finns tillgängliga vid vissa tider och har tystnadsplikt. De som bor på internatet får inte uppträda på ett sätt som uppfattas som skrämmande eller störande av omgivningen. Alla studerande som accepterar en studieplats på vår skola förbinder sig också att följa vår drogpolicy.

Narkotika

Narkotikahantering är enligt lag en brottslig handling och strikt förbjuden på Geijerskolan. Den som använder eller handskas med narkotika, narkotikaklassade substanser eller andra medel med liknande verkan som inte är förskrivna av läkare avskiljs från skolan med omedelbar verkan. Den som misstänks för droganvändning får genomgå ett drogtest. Vägran att genomgå ett sådant drogtest likställs med ett erkännande av att droger har använts.

Alkohol

Alkoholförtäring är förbjuden i skolans undervisningslokaler och övriga allmänna utrymmen. På skolans internat är alkoholförtäring förbjuden under arbetsveckorna. Under helger är alkoholförtäring tillåten på internatet (elevrum och kök) förutom i de hus som reserverats för studerande som begärt ett alkoholfritt boende.

  • De studerande som önskar bo på skolans internat väljer om de önskar ett alkoholfritt boende eller accepterar att bo i ett hus där alkoholförtäring är tillåten under helger.
  • I de hus som reserverats för studerande som begärt ett alkoholfritt boende tillåts ingen användning av alkohol.
  • I övriga hus, enbart på rummen och i köken, är alkoholförtäring tillåten under ordnade och ansvarsfulla former från fredag kl 18.00 och till och med lördagsdygnet.
  • På internatet tillämpas samma regler som vid hyra av bostadslägenhet när det gäller hänsyn till övriga hyresgäster. Det innebär att de boende inte får uppträda på ett sätt som uppfattas som störande av de övriga som bor på internatet. Observera att det är omgivningen som avgör vad som är ett störande beteende.
  • Om studerande uppträder störande har skolan rätt att säga upp hyreskontraktet på internatet eller besluta om avskiljande från studierna.
  • Som ”alkohol” räknas drycker med högre alkoholhalt än 2,25 %.