Foto Policy

Foto- och mediapolicy

Geijerskolan använder foto och filmer för att informera om och marknadsföra oss i olika sammanhang (genom till exempel annonser och broschyrer, på webbsidor, i sociala medier som Facebook, Instagram och bloggar).

Geijerskolan använder foto och filmer för att visa upp skolan och en del av vår verksamhet.

Enskilda kursdeltagare kan i vissa foto och filmer enkelt urskiljas.

Under första kursveckan får du möjlighet att välja hur mycket du vill medverka/synas i foto och filmer.

Det kan förekomma fotografering och inspelning (bild och/eller ljud) i skolans lokaler samt där skolan leder eller deltar i evenemang eller tillställningar, såtillvida regler och lagar tillåter.

Materialet kan publiceras på skolans webbsida samt sociala medier. Materialet kan även användas i fysiska utskick såsom infoblad och affischer. Material som framställer skolan, dess verksamhet och de avbildade personerna på ett positivt vis prioriteras.

Publiceringen sker på den rättsliga grunden “intresseavvägning”. Avvägningen baseras på skolans behov av engagemang utifrån den lokala kretsen kombinerat med skolans relativt glesbefolkade läge. För att kringgå detta hinder använder skolan digitala medier och fysiska utskick för att kunna sprida information gällande dess utbildningar, mångfacetterade verksamhet och arbete i kulturlivet.

Materialet kan sparas och användas i upp till 10 år.

Du kan när som helst invända mot användandet av bilder eller inspelningar där du själv eller personer du förmyndar över förekommer, samt förbjuda fortsatt användande av desamma. I sådana fall kontaktar du skolans rektor.