Foto Policy

Foto- och mediapolicy

Geijerskolan använder foto och filmer för att informera om och marknadsföra oss i olika sammanhang (genom till exempel annonser och broschyrer, på webbsidor, i sociala medier som Facebook, Instagram och bloggar).

Geijerskolan använder foto och filmer för att visa upp skolan och en del av vår verksamhet.

Enskilda kursdeltagare kan i vissa foto och filmer enkelt urskiljas.

Under första kursveckan får du möjlighet att välja hur mycket du vill medverka/synas i foto och filmer.