Schema för introduktionsveckan - Allmänna kurser

11:00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2021/22.


12:00 Lunch.


13:00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.


14:00 Samlingar med kursföreståndarna:

  • AL (litteraturlinje) ”Sal 1”
  • AH (humanistisk-samhällsvetenskaplig linje) ”Sal 2”
  • AMU (allmän kurs musik) ”Sal 2”
  • AM (allmän kurs måleri) ”Sal 2”
  • AK1, AK2 (konstlinjen) ”Bachsalen”
  • BI (Balans och inspiration) ”Bibliotek Bachsalen”

16:15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen kl 16:15.


17:00 Middag.


18:00 Konsert med skolans lärare (PH, Jo, PH, ÅS) i Ransäters kyrka (Ansv: RP). Efter konserten blir det fika i matsalen och därefter en gemensam aktivitet (vi samlas utanför huvudentrén efter fikat) (EO AL).

07:45 Frukost.


09:00 Undervisningen enligt schemat eller särskild kursintroduktion.


12:00 Lunch.


13:00 Undervisning enligt schema eller särskild kursintroduktion.


17:00 Middag.


18:00 Musikkafé med lärarna.

07:45 Frukost.


09:30 Information om skolans policyer i sal 5.


09:30-10:30 Fika står framme – man tar sig när det passar.


12:00 Lunch.


13:00-17:00 Tre aktiviteter:

  1. brandinformation/brandövningar.
  2. besök på Erlandergården.
  3. Helene Steen pratar om Grundtvig.

17:00 Middag.


18:00 Quiz och därefter fika sal 5 (CH, RH, OL, EO).

07:45 Frukost.


08:30 Undervisning enligt schema.


12:00 Lunch.


13:00 Undervisning enligt schema.


17:00 Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande årskurs 2.

07:45 Frukost.


09:00 Undervisning enligt schema.


12:00 Lunch.


16:30 (Obs tiden) Middag.

Undervisning enligt det ordinarie schemat påbörjas.

Allmänna kurser: Litteratur- och skrivarlinje, Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje,
Allmänkurs musik, Allmän kurs måleri, Konstlinje åk 1 och 2, Balans och inspiration, SFI.