Måndagen den 22 augusti

11.00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2021/22.
12.00 Lunch.
13.00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.
14.00 Samlingar med kursföreståndarna:
AL (litteraturlinje) Sal 1
AMU (allmän kurs musik) Sal 2
AM (allmän kurs måleri) Sal 2
AK1, AK2 (konstlinjen) Bachsalen
BI (Balans och inspiration) Bibliotek Bachsalen
16.15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen kl 16.15
17.00 Middag.
18.00 Konsert med skolans lärare (PH, Jo, PH, ÅS) i Ransäters kyrka (Ansv: RP). Efter konserten blir det fika i matsalen och därefter en gemensam aktivitet (vi samlas utanför huvudentrén efter fikat) (EO AL).

Tisdagen den 23 augusti

07.45 Frukost.
09.00 Undervisningen enligt schemat eller särskild kursintroduktion.
10.00 Samlingar med kursföreståndarna:
AH (humanistisk-samhällsvetenskaplig linje) Sal 2
12.00 Lunch.
13.00 Undervisning enligt schema eller särskild kursintroduktion .
17.00 Middag.
18.00 Musikkafé med lärarna.

Onsdagen den 24 augusti

07.45 Frukost.
09.00-11.00 Information och samtal om skolans policyer i sal 5 .
09.30-10.30 Fika står framme – man tar sig när det passar.
12.00 Lunch.
13.00-17.00 Tre aktiviteter: brandinformation/brandövningar; besök på Erlandergården; Helene Steen pratar om Grundtvig.
17.00 Middag.
18.00 Quiz och därefter fika sal 5 (CH, RH, OL, EO).

Torsdagen den 25 augusti

07.45 Frukost.
08.30 Undervisning enligt schema.
12.00 Lunch.
13.00 Undervisning enligt schema.
17.00 Middag.
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande årskurs 2.

Fredagen den 26 augusti

07.45 Frukost.
09.00 Undervisning enligt schema.
12.00 Lunch.
16.30 (Obs tiden) Middag.

Måndagen den 29 augusti

Undervisning enligt det ordinarie schemat påbörjas.

*Allmänna kurser: litteratur- och skrivarlinje, humanistisk-samhällsvetenskaplig linje,
allmänkurs musik, allmän kurs måleri, konstlinje åk 1 och 2, balans och inspiration, SFI.