Schema för introduktionsveckan - Allmänna kurser

11:00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2022/23.


12:00 Lunch.


13:00 Välkomstsamling för alla kurser i sal 5. Information om de första dagarnas aktiviteter och presentation av skolans personal.

Direkt efter är det samlingar med kursföreståndarna

  • AL (allmän kurs litteratur) ”Sal 1”
  • AH (allmän kurs Hum-Sam) ”Sal 2”
  • AMU (allmän kurs musik) ”Sal 2”
  • AM (allmän kurs måleri) ”Sal 2”
  • AK1, AK2 (konst) ”Bachsalen”
  • BI (Balans och inspiration) ”Bibliotek Bachsalen”

16:15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.


17:00 Middag.


18:00 Konsert med skolans lärare i Ransäters kyrka. Efter konserten blir det fika i matsalen.

07:45 Frukost.


09:00 Undervisningen enligt schemat eller särskild kursintroduktion.


09:30 Information om allmän kurs (gäller AH, AL, AM och AMU) ”Sal 2”


12:00 Lunch.


13:00 Undervisning enligt schema eller särskild kursintroduktion.


17:00 Middag.


18:00 Musikkafé med lärarna.

07:45 Frukost.


09:30 Information om skolans policyer i sal 5.


09:30-10:30 Fika står framme.


12:00 Lunch.


13:00-14:00 Helene Steen berättar om Grundtvig och folkbildning i sal 5.


14:30-16:00 Brännboll, fotboll, kubb m.m.


17:00 Middag.


18:00 Quiz och därefter fika sal 5.

07:45 Frukost.


08:30 Undervisning enligt schema.


12:00 Lunch.


13:00 Undervisning enligt schema.


17:00 Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande årskurs 2.

07:45 Frukost.


09:00 Undervisning enligt schema.


12:00 Lunch.


16:30 (Obs tiden) Middag.

Undervisning enligt det ordinarie schemat påbörjas.

Allmänna kurser: Allmän kurs litteratur- och skrivarlinje, Allmän kurs hum-sam,
Allmänkurs musik, Allmän kurs måleri, KONST åk 1 och 2, Balans och inspiration, SFI.