Utvald bild

Schema för introduktionsveckan – allmänna kurser

Schemat för introduktionsveckan 19-23 augusti

Måndagen den 19 augusti

 11.00Samling för alla de studerande som gick på skolan läsåret 2018/19 (sal 34)
 12.00 Lunch
 13.00 Välkomstsamling för alla i sal 5. Information om de första dagarnas aktiviteter och presentation av skolans personal.
 13.30 Samlingar med kursföreståndarna:
 AL (litteraturprofil) Sal 1
 AMU (allmän kurs musik) Sal 2
 AM (allmän kurs måleri) Sal 2
 AK1 och AK2 (konstlinjen) Bachsalen
 BI (Balans och inspiration) Bachsalen
 16.30 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen kl 16.30.
 17.00 Middag
 18.00 Konsert med skolans lärare i Ransäters kyrka och därefter gemensam aktivitet och fika.

Tisdagen den 20 augusti

 7.45 Frukost
 9.00 Undervisning enligt schema eller särskild kursintroduktion.
 10.00 Samling med kursföreståndaren:
 AH (humanistisk-samhällsvetenskaplig linje)Sal 2
 12.00 Lunch
 13.00 Undervisning enligt schema eller särskild kursintroduktion.
 17.00 Middag
 18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare.

Onsdagen den 21 augusti

 7.45 Frukost
 9.00 Information om skolans policyer för alla studerande i sal 5.
 9.30 Fika
 9.50 Fortsatt arbete med skolans policyer i grupper.
 12.00 Lunch
 13.00 Brandinformation för alla kursdeltagare i sal 5. Därefter brandövningar varvat med besök på Erlandergården och olycksfallsinformation under eftermiddagen.
 17.00 Middag
 18.00 Quiz och därefter fika.

Torsdagen den 22 augusti

 7.45 Frukost
 8.30 Undervisning enligt schema.
 12.00 Lunch
 13.00 Undervisning enligt schema.
 17.00 Middag
 18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande.

Fredagen den 23 augusti

 7.45 Frukost
 9.00 Undervisning enligt schema
 9.00 Utflykt konstlinjen och konsthistoriaelever
 16.30 Middag (OBS tiden!)

Måndagen den 26 augusti

Undervisning enligt det ordinarie schemat påbörjas.