Schema för introduktionsveckan - Kyrkomusikerutbildningar

11:00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2022/23.


12:00 Lunch.


13:00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.


13:30 Fortsatt samling i sal 5 för alla studerande på musikutbildningarna för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor.


14:30 Samlingar med kursföreståndaren Rektorsgården.


16:15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.


17:00 Middag.


18:00 Konsert med skolans lärare (IJ, PH, Jo, RP) i Ransäters kyrka (Ansv: RP).

07:45 Frukost.


09:00 Undervisning enligt särskilt schema som kommer senare. Det blir lektioner i ensembleledning, orgelkunskap, lit orgel, gemensam orgel samt eventuellt pastoralteologi.


12:15 Lunch.


13:00 Undervisning enligt särskilt schema som kommer senare. Det blir lektioner i ensembleledning, orgelkunskap, lit orgel, gemensam orgel, samt eventuellt pastoralteologi.


17:15 Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: TL, CH).

07:45 Frukost.


09:30 Information om skolans policyer i sal 5.


09:30-10:30 Fika står framme – man tar sig när det passar.


11:00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.


11:00 Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga.


12:15 Lunch.


13:00-14:00 Helene Steen berättar om Grundtvig och folkbildning i sal 5.


14:30-16:00 Brännboll, fotboll, kubb m.m.


17:15 Middag.

07:45 Frukost.


09:00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.


12:15 Lunch.


13:00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.


17:15 Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: SD).

07:45 Frukost.


08:30 (08:30-10:00) Alexanderteknik för alla i sal 5.


10:15 (10:15-11:15) Alexanderteknik för sångare och blåsare sal 5.


11:30 (11:30-12:00) Alexanderteknik för organister och pianister sal 5.


12:15 Lunch.


13:00 (13:00-13:30) Alexanderteknik för organister och pianister sal 34 (forts).


13:00 (13:00-15:00) Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5)
CH, HS.


13:45 (13:45-14:45) Alexanderteknik för dem som spelar gitarr, bas, trummor Sal 34.


16:45 (OBS tiden!) Middag.

startar undervisningen enligt det ordinarie schemat för alla.