Schema för introduktionsveckan - Kyrkomusikerutbildningar

11:00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2023/24.


12:00 Lunch.


13:00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.


13:30 Fortsatt samling i sal 5 för alla studerande på musikutbildningarna för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor.


14:30 Samlingar med kursföreståndaren sal 34.


16:15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.


17:00 Middag.


18:00 Konsert med skolans lärare i Ransäters kyrka, Efter konserten blir det fika i matsalen.

07:45 Frukost.


09:00

 • Förber kyrkomusiker: Orgelseminarium Ransäters kyrka ÅS.
 • Kyrkomusiker årskurs 1: Orgelseminarium Ransäters kyrka ÅS.
 • Kyrkomusiker årskurs  2-3: Orgelseminarium Ransäters kyrka ÅS.

10:00

 • Förber kyrkomusiker: Liturgiskt orgelspel kyrkan ÅS.
 • Kyrkomusiker årskurs 1: Liturgiskt orgelspel kyrkan ÅS.

11:00

 • Kyrkomusiker årskurs  2-3: Liturgiskt orgelspel kyrkan ÅS.

12:00 Lunch.


13:00

 • Kyrkomusiker årskurs  2-3: Ensembleledning kyrkan.

14:00

 • Förber kyrkomusiker: Ensembleledning kyrkan.
 • Kyrkomusiker årskurs 1: Ensembleledning kyrkan.

15:30

 • Förber kyrkomusiker: Samtalstid.
 • Kyrkomusiker årskurs 1: Samtalstid.

17:00 Middag.


18:00 Hussamlingar på internatet.

07:45 Frukost.


09:30 Information om skolans policyer i sal 5.


09:30-10:30 Fika står framme – man tar sig när det passar.


11:00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.


11:00 Seminarium om tinnitus med Tobias Carlsson i sal 5 för övriga.


12:15 Lunch.


13:00-17:00 

 1. Brandövningar.
 2. Besök på Erlandergården.
 3. Samtal om folkbildning.

17:00 Middag.


18:00 Quiz och därefter fika sal 5(CH, RH, EO).

07:45 Frukost.


09:00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.


12:15 Lunch.


13:00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T i sal 34. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.


17:00 Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande.

07:45 Frukost.


10:00-12:00 Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5).


12:00 Lunch.


13:00 Undervisning enligt särskilt meddelande för varje kurs (kursledaren informerar).


16:30 (OBS tiden!) Middag.

startar undervisningen enligt det ordinarie schemat för alla.