Schema för Kyrkomusikerutbildningar:

Måndagen den 22 augusti

11.00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2021/22.
12.00 Lunch.
13.00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.
13.30 Fortsatt samling i sal 5 för alla studerande på musikutbildningarna för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor.
14.30 Samlingar med kursföreståndaren Rektorsgården.
16.15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.
17.00 Middag.
18.00 Konsert med skolans lärare (IJ, PH, Jo, RP) i Ransäters kyrka (Ansv: RP). Efter konserten blir det fika i matsalen och därefter en gemensam aktivitet (vi samlas utanför huvudentrén efter fikat).

Tisdagen den 23 augusti

7.45 Frukost.
9.00 Undervisning enligt särskilt schema som kommer senare. Det blir lektioner i ensembleledning, orgelkunskap, lit orgel, gemensam orgel samt eventuellt pastoralteologi.
12.15 Lunch.
13.00 Undervisning enligt särskilt schema som kommer senare. Det blir lektioner i ensembleledning, orgelkunskap, lit orgel, gemensam orgel, samt eventuellt pastoralteologi.
17.15 Middag.
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: TL, CH).

Onsdagen den 24 augusti

7.45 Frukost.
9.00 KL 9.00, 9.40 och 10.20 Information om skolans policy för alla studerande i sal 5: Tre grupper.
9.30 Fika.
11.00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.
11.00 Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga.
12.15 Lunch.
13.00 Indelning i tre grupper, se särskilt anslag:
Praktiska brandövningar i sal 5 och utomhus, samling utanför huvudentrén.
Birgitta Svensson (kultur- och turistchef) informerar.
Besök och guidad visning på Erlandergården.
17.15 Middag.

Torsdagen den 25 augusti

7.45 Frukost.
9.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.
12.15 Lunch
13.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.
17.15 Middag
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: SD).

Fredagen den 26 augusti

7.45 Frukost.
8.30 (8.30-10) Alexanderteknik för alla i sal 5.
10.15 (10.15-11.15) Alexanderteknik för sångare och blåsare sal 5.
11.30 (11.30-12) Alexanderteknik för organister och pianister sal 5.
12.15 Lunch.
13.00 (13.00-13.30) Alexanderteknik för organister och pianister sal 34 (forts).
13.00 (13.00-15.00) Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5)
CH, HS.
13.45 (13.45-14.45) Alexanderteknik för dem som spelar gitarr, bas, trummor Sal 34.
16.45 (obs tiden!) Middag.

Måndagen den 29 augusti

startar undervisningen enligt det ordinarie schemat för alla.