Schema för Kyrkomusikerutbildningar:

Måndagen den 23 augusti

11.00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2020/21
12.45 Lunch
13.45 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal. Därefter upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor.
14.00 Samling med kursföreståndaren (sal 34)
16.15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.
17.15 Middag
18.00 Uteaktivitet (brännboll och fotboll) samt sagokväll med Anna L-H. Efter aktiviteten blir det fika i matsalen.

Tisdagen den 24 augusti

7.45 Frukost
9.00 Undervisning enligt särskilt schema som kommer senare. Det blir lektioner i ensembleledning, orgelkunskap, lit orgel, gemensam orgel samt eventuellt pastoralteologi.
12.15 Lunch
13.00 Undervisning enligt särskilt schema som kommer senare. Det blir lektioner i ensembleledning, orgelkunskap, lit orgel, gemensam orgel, samt eventuellt pastoralteologi.
17.15 Middag
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: TL, CH)
19.00 Musikkaféet dubbleras.
Räkna med heldag för alla studerande på tisdagen.  På onsdagen gör vi endera av tre saker:

  • De studerande som går heltid och som kommer att bo på skolans internat deltar i skolans ”allmänna” aktiviteter (brandövningar m.m.) Se under Onsdagen den 25 augusti!
  • ”Nya” pendlande studerande (de som normalt har undervisning måndag-tisdag och som inte studerade på skolan läsåret 20/21: Undervisning enligt särskilt schema som kommer om några dagar. Dessa studerande har inga egna aktiviteter inbokade torsdag och fredag men får delta dessa dagar om de vill.
  • ”Gamla” pendlande studerande (de som normalt har undervisning måndag-tisdag och som studerade på skolan läsåret 20/21: ingen undervisning.

Onsdagen den 25 augusti

7.45 Frukost
9.00 KL 9.00, 9.40 och 10.20 Information om skolans policy för alla studerande i sal 5: Tre grupper
9.30 Fika
11.00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.
11.00 Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga
12.15 Lunch
13.00 Indelning i tre grupper, se särskilt anslag:
Praktiska brandövningar i sal 5 och utomhus, samling utanför huvudentrén
Birgitta Svensson (kultur- och turistchef) informerar
Besök och guidad visning på Erlandergården.
17.15 Middag

Torsdagen den 26 augusti

7.45 Frukost
9.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.
12.15 Lunch
13.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.
17.15 Middag
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: SD).
19.00 Musikkaféet dubbleras.

Fredagen den 27 augusti

7.45 Frukost
8.30 (8.30-10) Alexanderteknik för alla i sal 5.
10.15 (10.15-11.15) Alexanderteknik för sångare och blåsare sal 5.
11.30 (11.30-12) Alexanderteknik för organister och pianister sal 5.
12.15 Lunch
13.00 (13.00-13.30) Alexanderteknik för organister och pianister sal 34 (forts)
13.00 (13.00-15.00) Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5)
CH, HS
13.45 (13.45-14.45) Alexanderteknik för dem som spelar gitarr, bas, trummor Sal 34
16.45 (obs tiden!) Middag

Måndagen den 30 augusti

Undervisning enligt det ordinarie schemat för alla.