Schema för introduktionsveckan - Musikteater

11:00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2023/24.


12:00 Lunch.


13:00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.


13:30 Fortsatt samling i sal 5 för alla studerande på musikutbildningarna för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor. (ÅS)


14:30 Samlingar med kursföreståndaren sal 5 (SC).


16:15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen kl 16:15.


17:00 Middag.


18:00 Konsert med skolans lärare i Ransäters kyrka. Efter konserten blir det fika i matsalen.

07:45 Frukost.


09:00 Kurssamling med kursinformation och/eller undervisning i sal 5.


12:00 Lunch.


13:00 Alla studerande i årskurs 2 samlas i sal 34 för att planera torsdagens musikkafé (TL).


13:00 Fortsatt arbete kursvis.


17:00 Middag.


18:00 Kökskampen – teambuilding aktiviteter indelat efter boende.

07:45 Frukost.


09:30 Information om skolans policyer i sal 5.


09:30 Fika står framme – man tar sig när det passar.


11:00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.


11:00 Seminarium om tinnitus med Tobias Carlsson i sal 5 för övriga.


12:00 Lunch.


13:00-17:00 

  1. Brandövningar.
  2. Besök på Erlandergården.
  3. Samtal om folkbildning.

17:00 Middag.


18:00 Quiz och därefter fika sal 5 (CH, RH, OL).

07:45 Frukost.


09:00 Undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 5.


12:00 Lunch.


13:00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T i sal 34.


17:00 Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: TL).

07:45 Frukost.


10:00 Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5) CH.


12:00 Lunch.


13:00 Undervisning enligt särskilt meddelande för varje kurs (kursledaren informerar).


16:30 (Obs tiden) Middag.

Startar undervisningen enligt det ordinarie schemat för alla.