Schema för Musikteaterlinjen:

Måndagen den 22 augusti

11.00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2021/22.
12.00 Lunch.
13.00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.
13.30 Fortsatt samling i sal 5 för alla studerande på musikutbildningarna för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor. (ÅS)
14.30 Samlingar med kursföreståndaren sal 5.
16.45 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen kl 16.45.
17.15 Middag.
18.00 Konsert med skolans lärare (PH, Jo, RP, ÅS) i Ransäters kyrka (Ansv: RP). Efter konserten blir det fika i matsalen och därefter en gemensam aktivitet (vi samlas utanför huvudentrén efter fikat) (EO AL).

Tisdagen den 23 augusti

7.45 Frukost.
9.00 Kurssamling med kursinformation och/eller undervisning i sal 5.
12.00 Lunch.
13.00 Alla studerande i årskurs 2 samlas i sal 34 för att planera torsdagens musikkafé (TL).
13.00 Fortsatt arbete kursvis.
17.15 Middag.
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: TL, CH)

Onsdagen den 24 augusti

7.45 Frukost.
9.00 KL 9.00, 9.40 och 10.20 Information om skolans policy för alla studerande i sal 5: Tre grupper.
9.30 Fika.
11.00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.
11.00 Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga.
12.00 Lunch.
13.00 Indelning i tre grupper, se särskilt anslag:
Praktiska brandövningar i sal 5 och utomhus, samling utanför huvudentrén
Grundtvig och folkhögskolan sal 34 (Helene S).
Besök och guidad visning på Erlandergården.
17.00 Middag.
18.00 Quiz och därefter fika sal 5(CH, RH, OL).

Torsdagen den 25 augusti

7.45 Frukost.
9.00 Undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 5.
12.00 Lunch.
13.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T i sal 34.
17.15 Middag
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: TL).
19.00 Musikkaféet dubbleras.

Fredagen den 26 augusti

7.45 Frukost.
10.00-12.00 Quiz och därefter fika sal 5(CH, RH, OL).
12.00 Lunch.
13.00 Undervisning enligt särskilt meddelande för varje kurs (kursledaren informerar).
16.30 (Obs tiden) Middag.

Måndagen den 29 augusti

startar undervisningen enligt det ordinarie schemat för alla.