Schema för Jazzlinje, Kompositionslinje, Musikerlinje, Musikproduktionslinje, Nordiska rockmusiklinjen, Pianolinje, Songwriterlinje, Sånglinje:

11:00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2021/22.


12:00 Lunch.


13:00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.


13:30 Fortsatt samling i sal 5 för alla studerande på musikutbildningarna för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor (ÅS).


14:30 Samlingar med kursföreståndarna:

 • Jazzlinjen ”Piscator 3 (AO, CH)”
 • Musiker-, piano-, sång- och kompositionslinje ”Sal 34 (JG RP, PH, Jo) (Sal 34 kl 14.30, sedan annan lokal)”
 • Musikproduktion-studio och Songwriter ”Piscator 1 (OL, JF)”
 • Rocklinje ”Zetterlund 4 (JJ, TL)”

16:15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.


17:00 Middag.


18:00 Konsert med skolans lärare (RP, Jo, PH, ÅS) i Ransäters kyrka (Ansv: RP). Efter konserten blir det fika i matsalen och därefter en gemensam aktivitet (vi samlas utanför huvudentrén efter fikat) (EO, AL).

07:45 Frukost.


09:00 Kurssamlingar med kursinformation och/eller undervisning i följande lokaler:

 • M1J, M2J ”Kl 09:00 Piscator 3 (CH, AO)”
 • M1R, M2R ”Kl 09:00 Zetterlund 4 (JJ, TL)”
 • M1Pr, M2Pr, M1W, M2W ”Kl 09:00 Rektorsgården (JF, OL)”
 • Alla övriga (M, P, S, K) ”Kl 09:00 Sal 34 (JG, Jo, RP, PH)”

12:00 Lunch.


13:00 Alla studerande i årskurs 2 samlas i sal 34 för att planera torsdagens musikkafé (SD).


13:00 Fortsatt arbete kursvis.


17:00 Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: JJ, CH).

07:45 Frukost.


09:30 Information om skolans policyer för i sal 5.


09:30-10:30 Fika står framme – man tar sig när det passar.


11:00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.


11:00 Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga.


12:00 Lunch.


13:00 Indelning i tre grupper, se särskilt anslag:

 • Praktiska brandövningar i sal 5 och utomhus, samling utanför huvudentrén.
 • Grundtvig och folkhögskolan sal 34 (Helene S).
 • Besök och guidad visning på Erlandergården.

17:00 Middag.


18:00 Quiz och därefter fika sal 5 (CH, RH, OL).

07:45 Frukost.


09:00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.


12:00 Lunch.


13:00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.


16:45 (Obs tiden!) Middag.


18:00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: TL).


19:00 Musikkaféet dubbleras.

07:45 Frukost.


10:00 Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5) CH, HS.


12:00 Lunch.


13:00 Undervisning enligt särskilt meddelande för varje kurs (kursledaren informerar).


16:45 (Obs tiden!) Middag.

startar undervisningen enligt det ordinarie schemat för alla.