Schema för Jazzlinje, Kompositionslinje, Musikerlinje, Musikproduktionslinje, Nordiska rockmusiklinjen, Pianolinje, Songwriterlinje, Sånglinje:

Måndagen den 23 augusti

11.00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2020/21
11.45 Lunch
12.45 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal. Därefter upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor.
14.00 Samlingar med kursföreståndarna:
Jazzlinjen Piscator 3 (AO, CH)
Musikerlinjen Sal 34 (JG) (Sal 34 kl 14-15 sedan annan lokal)
Pianolinje, Sånglinje Kompositionslinje Sal 34 (Jo, OS) (Sal 34 kl 14-15 sedan annan lokal)
Muprod, Sonqwriter Piscator 1 (OL, JF)
Rocklinje Zetterlund 4 (SD, TL)
16.15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.
16.45 Middag
18.00 Uteaktivitet (brännboll och fotboll) samt sagokväll med Anna L-H. Efter aktiviteten blir det fika i matsalen.

Tisdagen den 24 augusti

7.45 Frukost
9.00 Kurssamlingar med kursinformation och/eller undervisning enligt särskilt schema
M1J, M2J Kl 9.00 Piscator 3 (CH, AO)
M1R, M2R Kl 9.00 Zetterlund 4 (SD)
M1Pr, M2Pr, M1W, M2W Kl 9.00 Rektorsgården (JF, OL)
Alla övriga (M, P, S, K)
Kl 9.00 Sal 34 (JG, Jo, OS)
11.45 Lunch
13.00 Alla studerande i årskurs 2 samlas i sal 34 för att planera torsdagens musikkafé.
13.00 Fortsatt arbete kursvis.
16.45 Middag
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: TL, CH)
19.00 Musikkaféet dubbleras.

Onsdagen den 25 augusti

7.45 Frukost
9.00 KL 9.00, 9.40 och 10.20 Information om skolans policy för alla studerande i sal 5: Tre grupper
9.30 Fika
11.00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.
11.00 Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga
11.45 Lunch
13.00 Indelning i tre grupper, se särskilt anslag:
Praktiska brandövningar i sal 5 och utomhus, samling utanför huvudentrén
Birgitta Svensson (kultur- och turistchef) informerar
Besök och guidad visning på Erlandergården.
16.45 Middag

Torsdagen den 26 augusti

7.45 Frukost
9.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.
11.45 Lunch
13.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.
16.45 Middag
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: SD).
19.00 Musikkaféet dubbleras.

Fredagen den 27 augusti

7.45 Frukost
8.30 (8.30-10) Alexanderteknik för alla i sal 5.
10.15 (10.15-11.15) Alexanderteknik för sångare och blåsare sal 5.
11.30 (11.30-12) Alexanderteknik för organister och pianister sal 5.
11.45 Lunch (12.00 för dem som har lektion till 12.00)
13.00 (13.00-13.30) Alexanderteknik för organister och pianister sal 34 (forts)
13.00 (13.00-15.00) Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5)
CH, HS
13.45 (13.45-14.45) Alexanderteknik för dem som spelar gitarr, bas, trummor Sal 34
16.45 (obs tiden!) Middag

Måndagen den 30 augusti

Undervisning enligt det ordinarie schemat för alla.