Schema för Jazzlinje, Kompositionslinje, Musikerlinje, Musikproduktionslinje, Nordiska rockmusiklinjen, Pianolinje, Songwriterlinje, Sånglinje:

RocklinjeZetterlund 4 (SD, TL)

Måndagen den 22 augusti

11.00 Samling för de studerande som studerade på Geijerskolan under läsåret 2021/22.
12.00 Lunch.
13.00 Välkomstsamling i sal 5: Presentation av skolans personal och information om de första dagarnas aktiviteter.
13.30 Fortsatt samling i sal 5 för alla studerande på musikutbildningarna för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor (ÅS).
14.30 Samlingar med kursföreståndarna:
Jazzlinjen Piscator 3 (AO, CH).
Musiker-, piano-, sång- och kompositionslinje Sal 34 (JG RP, PH, Jo) (Sal 34 kl 14.30, sedan annan lokal).
Musikproduktion-studio och Songwriter Piscator 1 (OL, JF).
Rocklinje Zetterl 4 (JJ, TL).
16.15 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen.
17.00 Middag.
18.00 Konsert med skolans lärare (RP, Jo, PH, ÅS) i Ransäters kyrka (Ansv: RP). Efter konserten blir det fika i matsalen och därefter en gemensam aktivitet (vi samlas utanför huvudentrén efter fikat) (EO, AL).

Tisdagen den 23 augusti

7.45 Frukost.
9.00 Kurssamlingar med kursinformation och/eller undervisning i följande lokaler:
M1J, M2J Kl 9.00 Piscator 3 (CH, AO).
M1R, M2R Kl 9.00 Zetterlund 4 (JJ, TL).
M1Pr, M2Pr, M1W, M2W Kl 9.00 Rektorsgården (JF, OL).
Alla övriga (M, P, S, K)
Kl 9.00 Sal 34 (JG, Jo, RP, PH).
12.00 Lunch.
13.00 Alla studerande i årskurs 2 samlas i sal 34 för att planera torsdagens musikkafé (SD).
13.00 Fortsatt arbete kursvis.
17.00 Middag.
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: JJ, CH).

Onsdagen den 24 augusti

7.45 Frukost.
9.00 KL 9.00, 9.40 och 10.20 Information om skolans policy för alla studerande i sal 5: Tre grupper.
9.30 Fika.
11.00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.
11.00 Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga.
12.00 Lunch.
13.00 Indelning i tre grupper, se särskilt anslag:
Praktiska brandövningar i sal 5 och utomhus, samling utanför huvudentrén.
Grundtvig och folkhögskolan sal 34 (Helene S).
Besök och guidad visning på Erlandergården.
17.00 Middag.
18.00 Quiz och därefter fika sal 5 (CH, RH, OL).

Torsdagen den 25 augusti

7.45 Frukost
9.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.
12.00 Lunch.
13.00 Seminarium i Övning och utveckling (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1Pr, M1W, M1R, M1T, M2J, M2Pr, M2W, M2R och M2T. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.
16.45 Middag.
18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: TL).
19.00 Musikkaféet dubbleras.

Fredagen den 26 augusti

7.45 Frukost.
10.00-12.00 Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 5) CH, HS.
12.00 Lunch.
13.00 Undervisning enligt särskilt meddelande för varje kurs (kursledaren informerar).
16.45 (obs tiden!) Middag.

Måndagen den 29 augusti

startar undervisningen enligt det ordinarie schemat för alla.