Två linjer blir en. 

Musikproduktionslinje och Songwriter går ihop och blir en linje, där man kan välja mellan inriktningarna studio eller songwriter.