bild balans och inspiration

Balans och inspiration

Vi vänder oss till dig med behov av att hitta din balans, få inspiration och nya krafter tillbaka. Kanske är du sjukskriven eller arbetslös. Det kan finnas risk för att bli isolerad när de sociala kontaktytorna minskar, många upplever att de kommer i en ond cirkel och får svårt att se nya möjligheter. Att träffa andra som befinner sig i samma situation kan vara ett viktigt stöd för den enskilde. Vår kurs har inte en ”psykiatrisk” inriktning utan utgår från de möjligheter som finns inom Geijerskolan.
Kursen är på 1 termin och startar i augusti.

Huvudinnehåll och former

Vi vill erbjuda en mjuk och stödjande folkhögskolemiljö. Genom kursens stimulerande innehåll får du delta i skilda aktiviteter: måleri, litteratur och skrivande, mindfulness yoga, musik och livsåskådningssamtal. Erfarenhet visar att olika kreativa moment i kombination med gott kamratskap kan verka läkande för den enskilde.

Kursen leder framåt

Förhoppningsvis skall du efter tiden hos oss ha fått nya erfarenheter och vidgade perspektiv på din situation. Kanske är du redo att återgå till ditt arbete eller pröva andra vägar. Till vårterminen kan du söka Skaparverkstad som är en terminskurs med estetisk inriktning.

 

Målsättning för Balans och inspiration

Kursdeltagaren ska efter kursen känna sig stärkt och ha fått nya krafter för att gå vidare, antingen i studier, arbete eller på annat sätt.
Kursdeltagaren ska ha fått kännedom om viktiga och aktuella livsåskådningsfrågor och satt dem i relation till sin egen situation.
Kursdeltagaren ska även ha fått kunskaper i hur man utövar mindfulness/yoga, samt fått ta del av inspirerande exempel inom konst, litteratur och musik – och själv fått möjlighet att praktisera estetiskt skapande inom måleri, litteratur och musik.