Lars Andersson på besök

Litteratur- och skrivarlinje

Tycker du om att läsa och skriva?

Vill du utveckla ditt skrivande och möta spännande författare?

Ge dig själv ett år på Geijerskolans skrivarlinje då du tillsammans med likasinnade får ägna dig åt ditt intresse. Samtidigt läser du in det du saknar för att få grundläggande behörighet.

Vi läser olika typer av litteratur och gör litterära utfärder. Gemensamma skrivövningar varvas med individuella skrivprojekt. Vi låter bilden och musiken möta texten.

På skrivarkursen skriver vi bland annat dikter, kortprosa, noveller, dramatik, krönikor och essäer. Du får också lära dig att skriva klassisk vers och modernistisk dikt. Vi experimenterar och låter dig finna din egen väg.

Tillsammans diskuterar vi dina texter och utbyter synpunkter.

Författare

För att få inspiration läser vi litteratur från olika delar av världen och bekantar oss med litteraturens olika genrer. Du möter klassiker och debutanter, kvinnligt och manligt och texter från olika epoker. Du träffar också spännande författare som berättar om sitt skrivande och bedömer dina texter. Några gånger per termin anordnas cafékvällar med varierat program från skolans olika kursinriktningar.

Musik och bild

Vi arbetar med varierande och trevliga arbetsformer – föreläsningar, grupparbete och självstudier. Vi illustrerar och dramatiserar texter, läser till musik och bild, ser spelfilmer och dokumentärer.
På Geijerskolan möter du en inspirerande miljö av litteratur, konst och musik.

Skrivprojekt och vårantologi

Under hösten och våren färdigställer var och en ett individuellt skönlitterärt skrivarbete. Vissa år samarbetar vi med musikteaterlinjen. Du får då skriva dramatik som sedan gestaltas på scen.
Vi gör även ett projekt tillsammans med kompositionslinjen, där text och musik möts.
På våren ger vi ut en sammanfattande textantologi. Viss schemalagd skrivtid ingår, men du får räkna med att ägna mycket tid utöver det till att skriva.

Utfärder och litterära vandringar

Värmland är ett landskap med en rik författartradition som du får bekanta dig med. Vi gör utfärder och litterära vandringar. Även nu verksamma författare i Värmland medverkar under läsåret.

Foto och måleri

Vi har ett brett utbud av tillvalsämnen som t.ex. språk, webbprogrammering, foto och måleri. Om du saknar något ämne i din behörighet kan du läsa in det hos oss.

Universitetsstudier och ett andra år

Litteratur och skrivande omfattar cirka 50 procent av studietiden. Du läser även allmänna ämnen. Om du saknar något ämne i din behörighet kan du läsa in det hos oss. Utbildningen förbereder för universitetsstudier i exempelvis litteratur.
Läser du ett andra år har du möjlighet att till viss del forma innehållet i litteratur och skrivande.

Allmän kurs

Du kan även komplettera ditt betyg för att få grundläggande behörighet (*). I grundläggande behörighet ingår svenska, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Har du inte möjlighet att läsa på heltid kan kursen anpassas individuellt.

*Grundläggande behörighet innebär att man är behörig till att läsa på högskola respektive universitet. För att få grundläggande behörighet måste man uppfylla ett omfattnings- och ett innehållskrav.
Omfattningskrav (olika varianter):

 • Tre hela år på folkhögskola
 • Två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux
 • Två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet
 • Ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år

OBS: På folkhögskolan måste du läsa allmänna ämnen på åtminstone halvtid för att kursen ska kunna ingå i det ovan förklarade omfattningskravet.

Innehållskrav (gymnasiegemensamma ämnen):

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Målsättning för litteratur- och skrivarlinje på Geijerskolan

Kursdeltagaren ska efter kursen erhållit:

 • god förmåga att skriftligen uttrycka sig inom olika litterära genrer
 • god förmåga att samtala om, analysera, tolka och bedöma litterära texter
 • god insikt i skrivandets villkor
 • god kännedom om olika litterära genrer och deras särart
 • god kännedom om viktiga litterära epoker
 • god kunskap om olika litterära stilmedel
 • fördjupade kunskaper i hur skönlitteraturen förhåller sig till historien och till sin framtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt, etiskt och socialt
 • belåtenhet med att ha mött kursdeltagare på en skrivarkurs/skrivarlinje
 • uppnått godkända kunskaper i de behörighetsgivande ämnena