Utvald bild

Svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för Dig som inte har svenska som modersmål, har fyllt 16 år och är folkbokförd i en svensk kommun.

Geijerskolan bedriver SFI-undervisning enligt avtal med Munkfors kommun. Studierna uppgår till 15 timmar lärarledda lektioner i veckan fördelade på måndagar, onsdagar och torsdagar. Vanligtvis börjar vi lektionerna klockan 9.00 och slutar klockan 15.00. Utbildningen är gratis. SFI pågår året runt och intag sker kontinuerligt.

Studievägar

Studietiden på SFI är individuell och varierar beroende på din utbildningsbakgrund och dina förkunskaper i svenska språket. SFI består av tre studievägar där du läser utifrån dina egna förutsättningar. Studieväg 1 är anpassad för dig som inte gått i skola eller har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva det latinska alfabetet. Studieväg 2 är anpassad för dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland och studieväg 3 är anpassad för dig med gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Ansökan

Du ansöker om utbildning i SFI genom att lämna eller skicka ansökningsblanketten till Munkfors kommun. Blankett finns här: https://www.munkfors.se/wp-content/uploads/2020/05/ansokan-om-sfi-skrivbar.pdf

Frågor

Har du frågor om utbildningen, maila till sfi@geijerskolan.se.