Utvald bild

Svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för Dig som inte har svenska som modersmål, har fyllt 16 år och är folkbokförd i en svensk kommun.

På Geijerskolan studerar du i en trivsam och vuxen folkhögskolemiljö med modern teknisk utrustning. Studierna bedrivs genom sammanlagt 15 timmar lärarledda lektioner i veckan fördelade på måndagar, onsdagar och torsdagar. Vanligtvis börjar vi lektionerna klockan 9.00 och slutar klockan 15.00. Utbildningen är gratis men vissa mindre avgifter kan tillkomma för till exempel förbrukningsmaterial och entréer. Utbildningen pågår året runt och intag sker månadsvis i mån av plats.

Utöver studierna i svenska får du möjlighet att delta i flera av Geijerskolans gemensamma aktiviteter såsom friluftsdagar, konserter, utfärder, teaterbesök och föreläsningar. Vid gemensamma fikapauser och några festmåltider träffar du lärare, personal och andra elever som studerar på våra kurser. Du får också möjlighet att delta i speciellt utformade möten över språk- och kulturgränser vid återkommande språkaktiviteter.

Studievägar

SFI består av tre studievägar där Du läser utifrån dina egna förutsättningar. För nybörjare kan kurstiden variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Studieväg 1 – kurs A och B

För dig som inte gått i skola eller har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva det latinska alfabetet.

Studieväg 2 – kurs B och C

För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 – kurs C och D

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

 

Betyg eller intyg?
När du läser kurser på SFI kan du få betygen A, B, C, D och E. Om du inte når upp till betyget A-E, får du ett intyg där det står skrivet vad du klarat av i kursen.

Fler studievägar
När du har klarat kurs C, har du möjlighet att läsa Basår med svenska som andraspråk, allmän kurs parallellt med Sfi D här på Geijerskolan. Och sedan finns det möjlighet att på sikt läsa in gymnasiekompetens.

Ansökan
Du ansöker om utbildning i SFI genom att lämna eller skicka ansökningsblanketten till Munkfors kommun. Se blankett:
Klicka här för ansökningsblankett att skriva ut

Likabehandling
I vår undervisning arbetar vi utifrån Geijerskolans likabehandlingsplan för SFI

Frågor
Har du frågor om utbildningen: maila till sfi@geijerskolan.se.