bild kantor

Kyrkomusikerutbildning

Kyrkomusikerutbildningen leder till Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C. Denna examen, som motsvarar den tidigare kantorsexamen, ger dig behörighet för kantorstjänst i Svenska kyrkan. Kyrkomusikerutbildningen är även en bra förberedelse för dig som tänker söka till musikhögskolans organistutbildning. Utbildningen är utformad efter de krav som ställs på en kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Du studerar orgel, sång, piano, ensembleledning, barn- och ungdomsmusik, musikteoretiska ämnen samt pedagogik och undervisningsmetodik. Utbildningen kan även kombineras med Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker som också ges vid skolan.

Benämningarna på tjänster och examensnivåer för kyrkomusiker i Svenska kyrkan har reviderats och fr.o.m. 2018 finns tre nivåer:

Utbildning Examen Tjänst
Tvåårig kyrkomusikerutbildning på folkhögskola/högskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C Tjänst som kantor
Kandidatutbildning i kyrkomusik (tre år) på musikhögskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå B Tjänst som organist
Masterutbildning i kyrkomusik (fem år) på musikhögskola samt Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå A Tjänst som försteorganist

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på heltid under en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare var ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen, ingår inte i den nya utbildningen.

Skapa egen profil

Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen profil, anpassad efter dina egna intressen och mål. Samarbetet med skolans övriga musikutbildningar ger många möjligheter till exempelvis ensemblespel. Du har bra övningsmöjligheter på skolan. Övningsrummen är tillgängliga dygnet runt och du har tillgång till bland annat fem tvåmanualiga orglar och två enmanualiga.

Information om orglarna som används i undervisningen

Möjlighet till förberedande år

Erfarenheten visar att många behöver utveckla sina kunskaper, oftast i orgelspel, innan de kan antas till kyrkomusikerutbildningen. På Geijerskolans förberedande kyrkomusikerutbildning kan du förbereda dig för kyrkomusikerutbildningens antagningsprov. Där studerar du orgel, piano, sång, musikteori, ensembleledning och kan även påbörja vissa av kyrkomusikerutbildningens ämnen.

Om du redan har en musikutbildning…

Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna aktuella kurser från denna när du tar kyrkomusikerexamen. Du som har en sådan utbildning, och tillräckliga förkunskaper i övrigt, kan ofta klara de musikaliska delarna av kyrkomusikerutbildningen på 3-4 terminers halvtidsstudier vid skolan.
Därutöver tillkommer den pastoralteologiska utbildningen som kan läsas vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut eller integreras i musikutbildningen på Geijerskolan. Klicka här för exempel på kursutformning för elever med utbildning från musikhögskola. Exempel kan även rekvireras från skolan.

Utbildning på deltid och/eller distans

Du kan även läsa kyrkomusikerutbildningen på deltid och/eller distans. Vi kan erbjuda olika lösningar, beroende på dina behov och önskemål. Klicka här för mer info. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Förkunskaper

För att bli antagen till kyrkomusikerutbildningen skall du ha följande förkunskaper:

  • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
  • Tillräckliga förkunskaper i orgel, piano, sång och musikteori för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsprov kyrkomusikerutbildning

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter, onsdag den 8:e april i Stockholm, eller måndag den 21:a april på Geijerskolan i Ransäter. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Liturgiskt orgelspel

Du ska spela upp två koraler som du själv valt och förberett. Dessutom får du spela 1-2 koraler som väljs av nämnden vid provtillfället. Du behöver inte spela några förspel till koralerna.

Solistiskt orgelspel

Du skall spela upp två orgelstycken från skilda stilepoker som du själv valt. Dessutom ingår ett a vista-stycke.
Ta med till antagningsprovet en repertoarlista som visar din orgelrepertoar. Den behöver inte visa precis varje stycke som du spelat och du behöver inte ha alla de angivna styckena aktuella men du kan notera ca 10-15 stycken så att vi får en bild av din nivå och repertoar.

Piano

Du ska spela upp två pianostycken från skilda stilepoker som du själv valt.
Ta med till antagningsprovet en repertoarlista som visar din repertoar i piano. Den behöver inte visa precis varje stycke som du spelat och du behöver inte ha alla de angivna styckena aktuella men du kan notera ca 10 stycken så att vi får en bild av din nivå och repertoar.

Sång

Du ska sjunga en sång och läsa en kort text som du själv valt och förberett (du läser en helt valfri kort text, det kan vara texten till den sång du sjunger eller ett avsnitt ur dagens tidning).
Om du behöver ackompanjemang vid ditt prov finns en ackompanjatör tillgänglig. Eftersom det inte finns någon tid för övning med ackompanjatören i samband med provet ber vi dig att sända dina ackompanjemangsnoter i förväg till skolan (om du inte redan gjort det) så att ackompanjatören får möjlighet att förbereda sig. Sänd via e-post till antagning@geijerskolan.se eller via vanlig post till Geijerskolan, Allévägen 1, 684 93 Ransäter.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Målsättning för kyrkomusikerutbildning på Geijerskolan

Deltagaren skall efter kursen och efter att dessutom genomgått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker och de stiftsförlagda utbildningsmomenten erhålla Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, nivå C.