bild teater

Musikteaterlinje

Musikteaterlinjen är en ettårig utbildning på heltid för förberedelse till högre studier. All undervisning är relaterad till dans, sång och teater. Vi tar in 14-16 deltagare. Musikteaterlinjen lägger stor vikt vid välutbildade pedagoger i alla ämnen och återkommande gästföreläsare med stor branschkännedom och erfarenhet. Vi har en stor dans- och dramasal, mindre sångsalar, samt mindre rum för egen övning. Skolan har många fina musikcaféer där man kan framföra något själv eller lyssna på andra duktiga elever på skolan. Musikteaterlinjen är en av många musikutbildningar på skolan.

Produktioner/Föreställningar

Här får du kontinuerlig kontakt med scenen! En viktig del av träningen är att möta publik, som vi gör flera gånger i både stora och små sammanhang. Höstens produktion består av en kavalkad med nummer från våra mest älskade musikaler och vårens produktion består av en musikteater-uppsättning i fullängd. Exempel på tidigare produktioner är Legally Blonde, Fame, Hair, Trollkarlen från Oz m fl. Produktionsarbetet innefattar scenografi, rekvisita, kostym, PR-arbete mm. Del av projektundervisningen bedrivs med repetitör, en riktig lyx vi har unnat oss!

Sång

Kör, ensemble och individuell sång; Ni går igenom klanger och röstanalys, gehörs- och stämövning. Vi har en hel korridor med övningsrum för egen övning. I körsång kan ni välja mellan våra två körer: Kammarkör och elevkör. Där tränar man sin notläsning och stämsång. Ensemblesång är tillsammans med klassen och där repar vi projektsångerna.

Dans

Jazzdans och koreografiarbete.

Teater/Drama

I draman jobbar vi med karaktärsarbete, lära känna oss själva för att kunna fördjupa oss i bl a känslor. Vi följer mycket av Stanislavskijs skådespelarmetoder. På improvisationslektionerna tränar vi fantasi- och föreställningsförmåga, där jobbar vi bl a med masker och Keith Johnstones teatersportövningar. I scenisk gestaltning jobbar vi med både musikalscener och talscener, vi iscensätter och fördjupar oss. Vi har även pjäs och rollanalys. Ni följer ett strukturerat schema som endast bryts vid projektveckor.

Övriga ämnen

Musikteori och Brukspiano. Det här är ett steg i Musikallivet som man lätt glömmer. För att kunna studera in låtar utan att bli färgad av originalcasten måste man besitta viss kunskap i notläsning. Har man detta i ryggsäcken är det mycket lättare att ta sig igenom livet som musikalartist och det är en förutsättning för att komma in på te.x Artisten på Teaterhögskolan i Göteborg. Dessutom tar vi varje tillfälle i akt att se olika föreställningar, så vi breddar vår bank av kultur, samt får mycket inspiration. Vi ser i genomsnitt 6-7 föreställningar/år i Värmland, alltifrån Västanåteater till Wermland opera.

Regi

Regi kan man söka som egen inriktning år 2. Man jobbar med övrig Musikteatergrupp, men har i flera ämnen regiperspektiv. På den här kursen tar vi 1-2 deltagare.

Studieresa

Varje vår åker vi till London, där vår kursledare har många kontakter. Vi har workshops, studiebesök och ser naturligtvis mycket föreställningar. Vi är där 4-5 dagar.

Auditionträning

I slutet av läsåret arbetar vi med auditionteknik för att ge dig de bästa förutsättningarna för att söka vidare till högre utbildningar inom sång, dans och drama.

Ansökning, Audition och Antagning

Vi tittar på hur du tar regi, hur du fungerar i en grupp, samt dina sångkunskaper. Proven består av en teaterworkshop och individuella prov i sång och teater, proven tar en dag. Läs mer om vad som krävs för att söka och bli antagen på Musikteaterlinjen under Antagningsprov musikteaterlinje. Proven tar en dag. Antagningsprov på dag efter överenskommelse.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Antagningsprov musikteaterlinje

Förkunskaper

Tillräckliga förkunskaper i drama och sång för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Följande moment ingår i proven:

Gemensam teaterworkshop

Vi jobbar i helgrupp, d v s ca 20 personer. Vi värmer upp och gör därefter övningar i både teater och dans. Du behöver inte förbereda dig på något sätt inför detta moment. Workshopen är till för att värma upp för dagen, se hur ni fungerar i grupp och hur ni rör er till musik. Provet tar cirka 60 minuter. Det är bra om du har träningskläder vid detta moment.

Individuellt sceniskt prov

Du ska framföra en text som du själv valt och förberett, det kan vara en monolog ur en pjäs eller musikal. Du ska kunna den utantill. Framförandet får inte ta längre tid än tre minuter.

Individuellt prov i sång

Du skall förbereda två sånger som du själv valt och vara beredd att framföra dem vid antagningsprovet. Om du behöver ackompanjemang finns en ackompanjatör tillgänglig. Tyvärr finns det inte tid för övning med ackompanjatören i samband med proven. Därför ber vi dig att sända dina ackompanjemangsnoter i förväg till skolan så att ackompanjatörerna får möjlighet att förbereda sig.

Musikteori (gehör/musiklära)

Ett enkelt gehörsprov. Provet har ingen betydelse för antagningen utan är vägledande för gruppindelningen i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Klicka här för exempel på prov i gehör.
Klicka här för exempel på prov i musik- och satslära.

Målsättning för Musikteaterlinje på Geijerskolan

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna syssla 100% med sina största intressen. De får möjlighet att utveckla sin scen- och sångteknik och hjälp med prov till högre utbildningar.

Du ska efter kursen:

  • tillsammans med övriga deltagare kunna gestalta en historia.
  • kunna ta emot regi.
  • kunna gestalta en roll.
  • kunna analysera en text.
  • kunna fokusera och koncentrera dig på din uppgift.
  • kunna improvisera i mask.
  • kunna grunderna i teatersport enligt Keith Johnstone.
  • kunna fånga publikens intresse.