bild teater

Musikteaterlinje

Musikteaterlinjen är en utbildning på heltid på Geijerskolan som förberedelse till högre studier. Efter det första året har du möjlighet att söka till ett andra år. All undervisning är relaterad till dans, sång och teater. Vi tar in 14-16 deltagare till år 1. Under era år på Musikteaterlinjen försöker vi hinna med mycket, vid sidan om era baslektioner i sång, dans och teater har vi flera projekt, så att deltagarna får prova på sina kunskaper i skarpt läge med publik. Vi lägger stor vikt vid välutbildade pedagoger i alla ämnen och återkommande gästföreläsare i bl.a. stage-fight. Vi har en stor dans- och dramasal, mindre sångsalar, samt mindre rum för egen övning. Skolan har många fina musikcaféer där man kan framföra något själv eller lyssna på andra duktiga elever på skolan. Musikteaterlinjen samarbetar ofta med de andra musikutbildningarna på skolan, som t ex rock, jazz, musikproduktionslinjen. Vi utbildar er i genrerna: musikteater, musikal och talteater.

Produktioner/Föreställningar

Här får du kontinuerlig kontakt med scenen! En viktig del av träningen är att möta publik, som vi gör flera gånger i både stora och små sammanhang. Höstens produktion består av en musikalshow med nummer från våra mest älskade musikaler och vårens produktion är ett samarbete med åk 2 med en musikteateruppsättning i fullängd. Exempel på tidigare produktioner är Legally Blonde, Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott, Fame, Hair, Trollkarlen från Oz m fl. Ni får också kunskap i allt som krävs bakom scenen, så som scenografi, rekvisita, kostym, PR-arbete mm. Del av projektundervisningen bedrivs med repetitör, en riktig lyx vi har unnat oss!

År 2

När man går år två så tar man mycket eget ansvar. Under det andra året på hösten gör gruppen en turné på en vecka och en höstproduktion. På våren en musikteateruppsättning i fullängd i samarbete med åk 1. Vi försöker samarbeta med andra aktörer för att komma in på större scener och möta en större publik. Som exempel kan nämnas samarbete med DramaQ där eleverna deltog i familjemusikalen Jakten på Juleskurken som spelades på Sundstaaulans scen i Karlstad för en publik på ca 2000 personer. Vi samarbetar även med Wermland opera på flera olika sätt, dels får våra andraårs elever auskultera på Wermland opera, dels får de en work shop med deras sångare. Under andra året läser man även regi i grupp, då man tar mycket stort eget ansvar att regissera sig själv och sin grupp. Åk 2 auskulterar under en vecka på en teater de själva tar kontakt med.

Sång

Kör, ensemble och individuell sång; Ni går igenom klanger och röstanalys, gehörs- och stämövning. Vi har en hel korridor med övningsrum för egen övning. I körsång kan ni välja mellan våra två körer: kammarkör och elevkör. Där tränar man sin notläsning och stämsång. Ensemblesång är tillsammans med klassen och där repar vi projektsångerna.

Dans

Jazzdans och koreografiarbete. I tvåan kan vi även möta externa koreografer i de samarbeten som görs.

Teater/Drama

I draman jobbar vi med karaktärsarbete, lära känna oss själva för att kunna fördjupa oss i bl.a. känslor. Vi följer mycket av Stanislavskijs skådespelarmetoder. På improvisationslektionerna tränar vi fantasi- och föreställningsförmåga, där jobbar vi bl.a. med masker och Keith Johnstones tekniker. I scenisk gestaltning jobbar vi med både musikalscener och talscener, vi iscensätter och fördjupar oss. Vi har även pjäs och rollanalys. Ni följer ett strukturerat schema som endast bryts vid projektveckor.

Övriga ämnen

Musikteori och Brukspiano. Det här är ett steg i Musikallivet som man lätt glömmer. För att kunna studera in låtar utan att bli färgad av originalcasten måste man besitta viss kunskap i notläsning. Har man detta i ryggsäcken är det mycket lättare att ta sig igenom livet som musikalartist och det är en förutsättning för att komma in på t.ex. Artisten på Teaterhögskolan i Göteborg. Dessutom tar vi varje tillfälle i akt att se olika föreställningar, så vi breddar vår bank av kultur, samt får mycket inspiration. Vi ser i genomsnitt 6-7 föreställningar/år i Värmland, alltifrån Västanåteater till Wermland opera.

Regi

Regi kan man söka som egen inriktning år 2. Man jobbar med övrig Musikteatergrupp, men har i flera ämnen regiperspektiv. På den här inriktningen tar vi 1-2 deltagare. Går man regi som inriktning har man regi som individuell lektion istället för sång. Man får både regissera nummer i ettornas Musikalshow och även göra en egen vårproduktion.

Studieresa

Varje vår åker åk 1 till London, där vår kursledare har många kontakter. Vi har workshops, studiebesök och ser naturligtvis mycket föreställningar. Vi är där 4-5 dagar. Vi har under ca 12 års tid haft Ariella Eshed från Israel som gästlärare i de fyra elementen.

Samarbete med Wermland opera

Vi har glädjen att samarbeta med Wermland opera, vilket består i att åk 2 har en workshop i sång med sångare från Wermland opera.

Auditionträning

Under andra året arbetar vi med auditionteknik för att ge dig de bästa förutsättningarna för att söka vidare till högre utbildningar inom sång, dans och drama.

Ex på schema Åk 1

Ex på schema Åk 2

Ansökning, Audition och Antagning

Vi tittar på hur du tar regi, hur du fungerar i en grupp, samt dina sångkunskaper. Proven består av en teater- och dansworkshop och individuella prov i sång och teater, proven tar en dag. Läs mer om vad som krävs för att söka och bli antagen på Musikteaterlinjen under Antagningsprov musikteaterlinje.

Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Söker du till år 2 kommer du göra prov i musikteori och brukspiano.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Studiemedel

När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Antagningsprov musikteaterlinje

Förkunskaper

Tillräckliga förkunskaper i drama och sång för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Följande moment ingår i proven:

Gemensam teaterworkshop

Vi jobbar i helgrupp, d v s ca 20 personer. Vi värmer upp och gör därefter övningar i både teater och dans. Du behöver inte förbereda dig på något sätt inför detta moment. Workshopen är till för att värma upp för dagen, se hur ni fungerar i grupp och hur ni rör er till musik. Vi tittar på vilken potential du har, hur du tar emot information och hur du förvaltar den. Provet tar cirka 60 minuter. Det är bra om du har träningskläder vid detta moment.

Individuellt sceniskt prov

Du ska framföra en monolog som du förberett sceniskt. Du ska välja en av de fyra som finns länkade här. Du ska kunna den utantill. Framförandet får inte ta längre tid än tre minuter.
Fröken Julie av August Strindberg Fröken Julie av August Strindberg, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Shirley Valentine av Willy Russel Shirley Valentine av Willy Russel, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Elling och Kjell-Bjarne av Axel Hellstenius Elling och Kjell-Bjarne av Axel Hellstenius, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Romeo och Julia av William Shakespeare Romeo och Julia av William Shakespeare, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster

Individuellt prov i sång

Du skall välja en av de låtar vi valt ut för årets antagningsprov. När du valt sång hör av dig till Helene Steen, helene.steen@geijerskolan.se, för noter. Låtarna finns som Spotifylista under namnet: Auditionlåtar Musikteaterlinjen, Geijerskolan 2019.

För sopran, alt:
Think of me ur Phantom of the opera
On my own ur Les Misérables
Good morning Baltimore ur Hairspray
Mama who bore me ur Spring awakening

För tenor, bas:
On the street where you live ur My fair lady
I can´t stand still ur Footloose
Anthem ur Chess
Jag vill va´ som du ur Djungelboken

Musikteori (gehör/musiklära)

Ett enkelt gehörsprov för sökning till år 1. Provet har ingen betydelse för antagningen utan är vägledande för gruppindelningen i musikteori.
Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.

Målsättning för Musikteaterlinje på Geijerskolan

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna syssla 100% med sina största intressen. De får möjlighet att utveckla sin scen- och sångteknik och hjälp med prov till högre utbildningar.

Du ska efter kursen:

  • tillsammans med övriga deltagare kunna gestalta en historia.
  • kunna ta emot regi.
  • kunna gestalta en roll.
  • kunna analysera en text.
  • kunna fokusera och koncentrera dig på din uppgift.
  • kunna improvisera i mask.
  • kunna grunderna i teatersport enligt Keith Johnstone.
  • kunna fånga publikens intresse.