bild teater

Musikteaterlinje

På Musikteaterlinjen är all undervisning relaterad till dans, sång och teater. Efter det första året har du möjlighet att söka till ett andra år. Vi utbildar er i genrerna: musikteater, musikal och talteater.

Efter Musikteaterlinjen ska du:

  • tillsammans med övriga deltagare kunna gestalta en historia.
  • kunna ta emot regi.
  • kunna gestalta en roll.
  • kunna analysera en text.
  • kunna fokusera och koncentrera dig på din uppgift.
  • kunna improvisera i mask.
  • kunna grunderna i teatersport enligt Keith Johnstone.
  • kunna fånga publikens intresse.

Mål

Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna får möjlighet att utveckla sin scen- och sångteknik och hjälp med prov till högre utbildningar.

Produktioner/Föreställningar

Här får du kontinuerlig kontakt med scenen! Läs mer …
En viktig del av träningen är att möta publik, som vi gör flera gånger i både stora och små sammanhang. Höstens produktion består vanligtvis av en musikalshow med nummer från våra mest älskade musikaler och vårens produktion är ett samarbete med åk 2 med en musikteateruppsättning i fullängd. Exempel på tidigare produktioner är Legally Blonde, Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott, Fame, Hair, Trollkarlen från Oz m fl. Ni får också kunskap i allt som krävs bakom scenen, så som scenografi, smink, rekvisita, kostym, PR-arbete mm. Del av projektundervisningen bedrivs med repetitör.

Kursinnehåll

(Klicka på rubrikerna för mer info)

Sång

Kör, ensemble och individuell sång; Ni går igenom klanger och röstanalys, gehörs- och stämövning. Vi har en hel korridor med övningsrum för egen övning.

Dans

Jazzdans och koreografiarbete. I tvåan kan vi även möta externa koreografer i ev samarbeten som görs.

Drama

I draman jobbar vi med karaktärsarbete, lära känna oss själva för att kunna fördjupa oss i bl.a. känslor. Vi följer mycket av Stanislavskijs skådespelarmetoder. På improvisationslektionerna tränar vi fantasi- och föreställningsförmåga, där jobbar vi bl.a. med masker och Keith Johnstones tekniker. I scenisk gestaltning jobbar vi med både musikalscener och talscener, vi iscensätter och fördjupar oss. På Scenisk beredskap jobbar vi med scenisk närvaro och kontakten med din inneboende kreativitet. Du får lära dig bland annat om avspänning, stresshantering och samspel med andra. Vi har även pjäs och rollanalys. Ni följer ett strukturerat schema som endast bryts vid projektveckor.

Övriga ämnen

Musikteori och Brukspiano. För att kunna studera in musik utan att bli färgad av tidigare uppsättningar måste man besitta viss kunskap i notläsning.
Vi tar varje tillfälle i akt att se olika föreställningar, så vi breddar vår bank av kultur, samt får mycket inspiration. Vi ser i genomsnitt 6-7 föreställningar/år i Värmland, alltifrån Västanå teater till Wermland opera.

Regi

Ämnet regi har du i åk 2. Vi går igenom vad en regissör gör och har ansvar för. Man får regissera ettorna i samarbeten. Regi kan man söka som egen inriktning år 2. Då jobbar man med övrig Musikteatergrupp, men har i flera ämnen regiperspektiv. Går man regi som inriktning har man regi som individuell lektion istället för sång. Man avslutar året med en egen vårproduktion.

Studieresa

Varje vår åker åk 1 till London, där vår kursledare har många kontakter. Vi har workshops, studiebesök och ser naturligtvis mycket föreställningar. Vi är där 4-5 dagar. Vi har under ca 12 års tid haft Ariella Eshed från Israel som gästlärare i de fyra elementen. Studenterna betalar själv denna resa.

Samarbete med Wermland opera

Vi har glädjen att samarbeta med Wermland opera, vilket består i att åk 2 har en workshop i sång med sångare från Wermland opera. Åk 2 har även möjlighet att förlägga sin auskultation hos dem.

Auditionträning

Under andra året arbetar vi med auditionteknik för att ge dig de bästa förutsättningarna för att söka vidare till högre studier.

År 2

För att antas till andra året fordras att man genomgått det första utbildningsåret med godkänt resultat. När man går år två tar man mycket eget ansvar. Under året gör gruppen en turné på en vecka och en höstproduktion. På våren en musikteateruppsättning, oftast i samarbete med åk 1. Vi samarbetar med Wermland opera på flera olika sätt, dels får våra andraårselever auskultera på Wermland opera, dels får de en workshop med deras sångare. Under andra året läser man även regi i grupp, då man tar mycket stort ansvar att regissera sig själv och sin grupp. Åk 2 auskulterar under en vecka på en teater de själva tar kontakt med.

Studiemedel

När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Ansökning, Audition och Antagning

Förkunskaper

Tillräckliga förkunskaper i drama, dans och sång för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Antagningsprov musikteaterlinje

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas upp.

De monologer du kan välja på finns här

Individuellt prov i sång

Du skall välja en av de låtar vi valt ut för årets antagningsprov. Låtarna är:
”You will be found” (utdrag) – Dear Evan Hanson
“Empty chairs and empty tables” – Les Misérables
”Everything else” – Next to normal
”What baking can do” – Waitress

Här hittar ni länkar till bakgrunderna:
You will be found
Empty chairs at empty tables
Everything else
What baking can do

När du sökt till utbildningen kommer du få möjlighet att ladda ner noter.

Individuellt prov i stämsång

En viktig del av det vi gör på Musikteaterlinjen innebär stämsång, så vi vill att du lär dig Dona Nobis Pacem och spelar in en video där du sjunger kanon med inspelningen.
(Här kan du hitta ett exempel på hur Dona Nobis Pacem i kanon (dock med tre stämmor), om du vill ha lite inspiration på hur det ska låta.)

Med hjälp av detta prov kommer vi sedan kalla de som går vidare till en intervju som kommer att ske digitalt. Vi tar kontakt med dig om du går vidare och du får datum och tid för intervju.

Ex på schema Åk 1
Ex på schema Åk 2