bild sang

Sånglinje

På sånglinjen får du utveckla din individuella röst. Under utbildningen arbetar du framför allt med att öva upp din sångteknik och studera in nya sånger. Du utvecklas i din egen takt och samråder med läraren om repertoaren. Du får även hjälp med att lägga upp ett övningsprogram så att du kan öva effektivt på egen hand. På detta sätt kan du utvecklas maximalt under studietiden.
Du kan välja mellan två inriktningar:

Allmän profil, där du sjunger sånger efter eget önskemål: visor, folkmusik, jazz, pop, musikal och klassiskt (ej rock).
Tekniken du lär dig är grunden för dessa genrer, med eller utan mikrofon. Vill du även specialisera dig på afroteknik kan du som biämne välja afrosång. I kursen ingår även kammarmusik/ensemble, där du sjunger och musicerar tillsammans med de andra eleverna på musiklinjen.

Klassisk profil, där du arbetar med en sångpedagog som är erfaren och kunnig inom opera- konsert- och oratoriesång, samt med en skicklig och erfaren pianist och ackompanjatör. På skolan finns Paula Hoffman, opera- och konsertsångerska med stor erfarenhet och ackompanjatören Ragnhild Pettersson.
På den klassiska profilen gör du en genomgång repertoar- och stilmässigt från tidig musik, barock, wienklassicism och romantikens sånger, fram till vår tids konstmusik. Du kommer att få sjunga opera både halvsceniskt och konsertant samt sakral musik i kyrkorummet. I kursen ingår även kammarmusik/ensemble, där du sjunger och musicerar tillsammans med de andra eleverna på musiklinjen och grundläggande språkcoachning för repertoar på franska, tyska, engelska och italienska.

Sånglinjen ger en utmärkt förberedelse för dig som avser att söka till utbildningar med sång som huvudinstrument vid t.ex. musikhögskola. Sånglinjen är också ett alternativ för dig som vill pröva på att sjunga på heltid under 1-2 år, utan att du har planer på en musikalisk yrkesutbildning.

På sånglinjen ges det många tillfällen att sjunga inför publik. Det kan vara på gemensamma sånglektioner, lunchmusik, musikcaféer på skolan samt konserter på och utanför skolan. På sånglinjen har du även ämnet sångseminarium, där vi går igenom hur rösten fungerar, behandlar övningsmetodik eller specialstuderar olika sångare och tonsättare.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Antagningsprov sånglinjen

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära) . Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för sånglinje på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha:

  • fått en sångteknisk grund som kan användas inom olika repertoarområden.